Franciszek: Modlitwa Eucharystyczna uczy nas wdzięczności

Modlitwa Eucharystyczna, stanowiąca centrum celebracji Mszy, wychowuje nas, byśmy czynili z naszego życia „eucharystię”. - mówił Papież podczas audiencji środowej.

Modlitwa Eucharystyczna uczy nas trzech postaw: tego, byśmy „zawsze i wszędzie składali dziękczynienie”; czynienia z naszego życia daru miłości, wolnego i bezinteresownego; i po trzecie: budowania konkretnej komunii w Kościele, ze wszystkimi.

W swej dzisiejszej katechezie Papież kontynuował temat Mszy i skupił się na Modlitwie Eucharystycznej, która ma różne formularze.

Wskazał na jej charakterystyczne elementy. Rozpoczyna się prefacją, która jest dziękczynieniem za Boże dary i kończy się hymnem: „Święty, Święty”. Następnie przywołuje się Ducha Świętego – tzw. epikleza – aby Swoją mocą konsekrował chleb i wino, by stały się realną obecnością Ciała i Krwi Jezusa.

„Na początku katechezy słyszeliśmy, jak św, Paweł przytacza słowa Jezusa: «To jest ciało Moje, to jest krew Moja». «To jest Moja krew, to jest Moje ciało». Sam Jezus powiedział te słowa. Nie powinniśmy mieć tutaj żadnych dziwnych myśli: «Ale jak to możliwe, że jakaś rzecz... ». To jest ciało Jezusa. Na tym koniec, jasne? Wiara. To wiara przychodzi nam z pomocą, aby uwierzyć: to akt wiary, bo to jest Ciało i Krew Jezusa. To jest «tajemnica wiary», jak mówi się po słowach konsekracji” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek podkreślił, że ta ofiara Jezusa dokonuje pojednania nieba z ziemią. Kościół jednoczy się z nią oraz z modlitwą wstawienniczą Swojego Pana. 

„W tym świetle «na malowidłach zachowanych w katakumbach Kościół często jest przedstawiany jako kobieta na modlitwie, z szeroko otwartymi ramionami, w postawie ‘orantki’. Kościół, który się modli. Jak pięknie jest pomyśleć o Kościele, który się modli. W Dziejach Apostolskich jest fragment, kiedy Piotr przebywa w więzieniu, a wspólnota chrześcijan: ‘modliła się żarliwie za niego’. (...) Kiedy idziemy na Mszę, to właśnie po to, aby być Kościołem modlącym się. Podobnie jak Chrystus, który wyciągnął ramiona na krzyżu, Kościół ofiarowuje się i wstawia za wszystkich ludzi przez Niego, z Nim i w Nim»” (KKK 1368) – powiedział Papież.

Franciszek przypomniał, że modlitwa eucharystyczna jest także prośbą o zjednoczenie wszystkich dzieci Kościoła i przedstawia Bogu sprawy całej wspólnoty, zarówno żywych, jak i umarłych. 

„O nikim nie zapomina. I jeżeli mam jakąś osobę, kogoś z rodziny, przyjaciół, którzy są w potrzebie lub przeszli już z tego świata do innego, mogę ich wymienić w tym momencie, w ciszy, w swoim duchu, albo prosząc o wymienienie ich. «Ale ojcze, ile trzeba zapłacić, aby to imię, które chcę, było wymienione?». «Nic». Zrozumieliście to? Nic! Za Mszę się nie płaci. Msza jest ofiarą Chrystusa, która jest darmowa. Odkupienie jest darmowe. Jeżeli chcesz złożyć ofiarę, to bardzo proszę zrób to, ale za nią się nie płaci” – stwierdził Franciszek.

pp/rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama