Kard. Dziwisz w Orchard Lake: Życie kapłana nie jest łatwe

- Życie kapłana nie jest łatwe i nigdy nie będzie łatwe. Jesteśmy narażeni na wszystkie pokusy i powaby współczesnego świata. Dlatego nasze życie musi być zakotwiczone w Chrystusie. - mówił kard. Stanisław Dziwisz w Orchard Lake.

- Chrystus potrzebuje waszych jasnych umysłów i gorących serc. Potrzebuje waszych pracowitych dłoni i sprawnych stóp, byście współczesnemu światu nieśli Ewangelię, byście odważnie głosili słowo Boże, byście byli miłosiernymi szafarzami Bożego miłosierdzia i pojednania, byście nieśli Chleb życia ludziom spragnionym Boga i prawdziwego życia, byście pamiętali o ubogich i o tych, o których nikt nie pamięta. - mówił 8 marca kardynał Stanisław Dziwisz do Kapłanów i Seminarzystów, zebranych na porannej Eucharystii w Orchard Lake.

Kardynał przypomniał, że znajdujemy się dokładnie w połowie Wielkiego Postu, stopniowo zmierzając do wydarzeń Wielkiej Nocy. W tej wędrówce towarzyszy nam Słowo Boże, które oświetla drogę i uczy, jak postępować. Dzisiejsza Liturgia Słowa wzywa do głębszego zaufania Panu i powierzenia Mu swojego życia.

Emerytowany metropolita krakowski zwrócił uwagę na dwa istotne watki, zawarte w Ewangelii. Pierwszy - ma przygnębiający charakter i pokazuje, że człowiek często szuka pretekstu, by nie słyszeć Bożego głosu. Drugi - pocieszający - odsłania prawdę o tym, że Chrystus, zwycięzca śmierci, piekła i szatana, ma nieograniczoną moc.

- Najważniejsze jest to, że Jezus Chrystus mocniejszy jest do szatana, od wszelkiej pokusy i trudności, jakim przychodzi nam lub przyjdzie stawić czoło. To jest fundament naszej nadziei, naszego pokoju serca i naszej duszpasterskiej gorliwości. Mamy „zbierać" z Chrystusem i dla Chrystusa. To jest nasze powołanie i zadanie.

Na zakończenie homilii, kardynał zwrócił się bezpośrednio do Seminarzystów, przypominając im, że czas spędzony w seminarium, to okres duchowego przygotowania do służby Chrystusowi. Prosił przyszłych duchownych o sumienne studiowanie oraz o podtrzymywanie braterskich relacji z innymi klerykami.

- Życie kapłana nie jest łatwe i nigdy nie będzie łatwe. Jesteśmy narażeni na wszystkie pokusy i powaby współczesnego świata. Dlatego nasze życie musi być zakotwiczone w Chrystusie. To jest warunek sine qua non naszej wierności i apostolskiej gorliwości.

HOMILIA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao