Niemieccy biskupi proszą o interwencję w sprawie Komunii dla protestantów

Siedmiu niemieckich biskupów poprosiło Stolicę Apostolską o wypowiedzenie się na temat decyzji episkopatu Niemiec, która umożliwia protestanckim współmałżonkom przyjmowanie Komunii.

List skierowany jest do abp. Luisa Ladarii, prefekta Kongregacji Nauki Wiary oraz do kard. Kurta Kocha, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Taką praktykę duszpasterską dopuścili niemieccy biskupi większością 2/3 głosów podczas sesji plenarnej w lutym br. Zaznaczyli oni, że protestancki współmałżonek może przystąpić do Komunii św. po „poważnym zbadaniu sumienia” a także musi m.in. „potwierdzić wiarę Kościoła katolickiego” co do Eucharystii. Już wówczas decyzję niemieckiego episkopatu skrytykował kard. Gerhard Ludwig Müller wskazując, że należy „wyjaśnić, czy w takich przypadkach konferencje episkopatu nie przekraczają swoich kompetencji“. Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary nazwał termin „pojedyncze przypadki”, do których rzekomo odnosi się decyzja episkopatu, zwykłym „trikiem retorycznym”.

Teraz siedmiu biskupów poprosiło o interwencję Stolicę Apostolską pytając, czy „w sprawie udzielania Komunii św. protestanckim współmałżonkom może decydować narodowa konferencja episkopatu, czy też konieczna jest decyzja Kościoła powszechnego”. Archidiecezja kolońska, która była inicjatorem wspólnego listu wyjaśniła, że „w tak centralnej kwestii wiary i jedności Kościoła należy unikać samodzielnych narodowych rozwiązań.”

Oprócz kardynała Rainera Marii Woelkiego z Kolonii list podpisali również abp Ludwig Schick z Bambergu oraz biskupi Konrad Zdarsa z Augsburga, Gregor Maria Hanke z Eichstätt, Wolfgang Ipolt z Görlitz, Rudolf Voderholzer z Ratyzbony i Stefan Oster z Passawy. 

T. Kycia, Berlin/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama