Kard. Ryłko: być bardziej odpowiedzialnymi za dziedzictwo duchowe św. Jana Pawła II

W homilii podczas Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II, kard. Stanisław Ryłko zachęcał do odnowienia refleksji nad znaczeniem pontyfikatu i nauczania papieża-Polaka.

Św. Jan Paweł II był i jest do dzisiaj wielkim darem dla Kościoła i dla świata, a w szczególny sposób dla nas, jego rodaków. Jako Polacy, powinniśmy się czuć coraz bardziej odpowiedzialni za to wielkie dziedzictwo duchowe, jakie nam zostawił. Jesteśmy bowiem wszyscy jego dłużnikami- mówił kard. Stanisław Ryłko podczas Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej w dniu liturgicznego wspomnienia papieża-Polaka.

W homilii podczas Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II, kard. Stanisław Ryłko zachęcał do odnowienia refleksji nad znaczeniem pontyfikatu i nauczania papieża-Polaka. "W perspektywie przyszłorocznych obchodów stulecia urodzin naszego wielkiego rodaka, powraca pytanie podstawowe: kim właściwie był św. Jan Paweł II dla Kościoła, dla świata, dla Polski i przede wszystkim dla każdego z nas? Obok św. Jana Pawła II nie można przejść obojętnie" - mówił, podkreślając, że był on przede wszystkim człowiekiem głębokiej modlitwy i wielkiego czynu.

"To mistyk, całkowicie zanużony w Bogu. Gdy się modlił, gdy odprawiał Mszę św., gdy przesuwał paciorki różańca w dłoni, przenosił się w inny, Boży wymiar. I to się czuło, że rozmawia z Panem. Wielu ludzi nawracało się, widząc go zatopionego w modlitwie" - wspominał kard. Ryłko. Mówiąc o wielkim zaangażowaniu duszpasterskim św. Jana Pawła II, przypomniał, że podstawowym programem jego blisko dwudziestosiedmioletniego pontyfikatu, były słowa "Otwórzcie drzwi Chrystusowi".

"On umiał być cały dla Boga i cały dla ludzi, dla nas. Odbył 104 podróże apostolskie do 135 krajów. Wygłosił ponad 3 tys. przemówień. Przemierzył ok. 1,5 mln kilometrów. Wiele milionów ludzi miało okazję spotkać go osobiście i słuchać jego słów wypowiadanych w ich własnym języku. Był autorem 14 encyklik i 14 posynodalnych adhortacji apostolskich" - wspominał. Zaznaczył, że Karol Wojtyła po wyborze na Stolicę Piotrową stał się głosem tych, którzy byli pozbawieni praw i możliwości wolnego wypowiadania się. Odnosiło się to zarówno do osobistych pojedynczych spotkań, jak też do globalnych przemian, m.in. obalenia komunizmu w Europie.

"Jan Paweł II był prawdziwym prorokiem naszych czasów. Odważnie, tak, jak prorocy, upominał się o respektowanie praw ludzkich, ale także i przede wszystkim o respektowanie praw Bożych w świecie. Jak każdy prorok, był on dla wielu środowisk niewygodny, ponieważ nie bał się mówić prawd trudnych, niewygodnych (...) On był i jest do dzisiaj wielkim darem dla Kościoła i dla świata, a w szczególny sposób dla nas, jego rodaków. Dla Polski, jego umiłowanej ojczyzny. My, jako Polacy, powinniśmy się czuć coraz bardziej odpowiedzialni za to wielkie dziedzictwo duchowe, jakie nam zostawił. Jesteśmy bowiem wszyscy jego dłużnikami" - mówił, przypominając, że papież-Polak uczył rodaków, że bez Chrystusa człowiek nie może zrozumieć samego siebie i tylko w Nim może osiągnąć swój ostateczny cel i pełnię życia.

Kard. Ryłko kilkukrotnie zwrócił też uwagę na to, że tłumy wciąż przybywające do grobu papieża-Polaka, świadczą o tym, jak intensywnym kultem jest on otaczany, pomimo upływu lat od czasu jego pontyfikatu. "Jest to miejsce niezwykle intensywnej modlitwy. Tysiące pielgrzymów z całego świata przychodzą do niego jak dawniej, aby dzielić się z nim swoimi troskami i radościami. Proszą o wstawiennictwo przed Bogiem i dziękują za otrzymane łaski" - mówił - "Można powiedzieć, iż przy tym ołtarzu kryjącym jego relikwie trwa bez końca ta jedyna w swoim rodzaju audiencja papieska". Hierarcha podkreślił też, że pamięć o św. Janie Pawle II powinna polegać na nieustanym poznawaniu i wcielaniu w życie jego nauczania. Zachęcił, by podjąć to wyzwanie także w kontekście przyszłorocznych obchodów 100-lecia urodzin Karola Wojtyły.

Kard. Stanisław Ryłko przewodniczył Mszy św. w Bazylice Watykańskiej, koncelebrowanej przez kard. Konrada Krajewskiego i ok. 50 księży. Uczestniczyli w niej mieszkający w Rzymie Polacy, oraz piegrzymi, m.in członkowie Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

Msza w języku polskim przy grobie św. Jana Pawła II jest odprawiana w każdy czwartek o godz. 7:10 rano z udziałem mieszkających w Rzymie Polaków, a także pielgrzymów i turystów przebywających w Wiecznym Mieście. Zazwyczaj koncelebruje ją kilkudziesięciu kapłanów, wśród nich papieski jałmużnik kard. Konrad Krajewski.

azr (KAI) / Watykan

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao