Papież modli się o pokój i zgodę na Półwyspie Koreańskim

Papież Franciszek skierował przesłanie z okazji pierwszej rocznicy podpisania deklaracji z Panmundżom, która dotyczyła pokoju, rozwoju oraz zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego.

Deklaracja mówi o formalnym zakończeniu wojny pomiędzy obiema Koreami oraz o ich pełnej denuklearyzacji. Stanowiła ona poważny krok na drodze do zawarcia ostatecznego układu pokojowego.

Papież – zwyciężyć podziały i przeciwieństwa

“Oby obchody rocznicy dały wszystkim nadzieję, że przyszłość oparta na jedności, dialogu oraz braterskiej solidarności jest rzeczywiście możliwa – stwierdził Franciszek. – Oby poprzez cierpliwe i wytrwałe wysiłki, poszukiwanie harmonii i zgody przezwyciężono podziały i przeciwieństwa.”

Ojciec Święty zapewnił o modlitwie z okazji rocznicy podpisania porozumienia, aby przyniosło ono pokój wszystkim Koreańczykom oraz prosi o obfite Boże błogosławieństwo dla mieszkańców półwyspu.

Źródło: www.vaticannews.va

 
« 1 »

reklama

reklama

reklama