Papież: przyjmijmy dar jedności szczodrym i ochotnym sercem

Podczas ekumenicznych nieszporów w piątek 18 stycznia Papież Franciszek zwrócił uwagę, że otrzymane przez nas łaski nie mogą się stawać źródłem pychy, niesprawiedliwości oraz podziału.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest owocem łaski Bożej, który wymaga, aby przyjąć go szczodrym i ochotnym sercem - powiedział Papież podczas nieszporów rozpoczynających to wydarzenie. Przywitał obecnych w Bazylice św. Pawła za Murami przedstawicieli bratnich Kościołów z Rzymu oraz delegację ekumeniczną z Finlandii i młodych prawosławnych, a także członków innych Kościołów wschodnich.

Ojciec Święty odwołał się do fragmentu Księgi Powtórzonego Prawa, który ukazuje lud Izraela stojący u progu wejścia do Ziemi Obiecanej. Mojżesz poucza go, jak celebrować trzy główne święta w ciągu roku: święto Paschy, Pięćdziesiątnicy oraz święto Namiotów. Każde z tych świąt wzywa Izraela do wdzięczności za otrzymane od Boga dobra. Ich celebrowanie wiąże się także z pielgrzymką do miejsca wybranego przez Pana oraz ze złożeniem daru na miarę otrzymanego błogosławieństwa. Przypomniał, że świętowanie niesie ze sobą postawę szacunku oraz sprawiedliwości wobec innych ludzi.

Odnosząc się do tematu tegorocznego Tygodnia Modlitwy Franciszek wskazał, że został on wybrany przez chrześcijan z Indonezji i brzmi: „Dąż do sprawiedliwości” (por. Pwt 16, 20). Te słowa wyrażają niepokój wielu ludzi poruszonych faktem, że zarówno na poziomie poszczególnych krajów jak i całego świata dobrobyt jest bardzo nierówno dzielony. Niewielka grupa bogaci się coraz bardziej, a większość doświadcza stale powiększającego się ubóstwa. W ten sposób zagrożona jest harmonia społeczeństwa, w którym żyją osoby różnych grup etnicznych, językowych oraz religijnych.

Papież podkreślił, że życie wspólnoty chrześcijańskiej powinny cechować solidarność oraz wspólna odpowiedzialność. Zasada równości pomiędzy jej członkami wynika z faktu, że zostali oni wybawieni od grzechu i w chrzcie przyobleczeni szatą dziecięctwa Bożego. Nie jesteśmy właścicielami otrzymanej łaski ani jej rozdawcami. Dary otrzymane od Boga nie stawiają nas wyżej od innych, ani nie powinny budzić poczucia samowystarczalności. Dlatego – zauważył Ojciec Święty - trzeba ucieszyć się tym, co otrzymali bracia i siostry z innych wspólnot chrześcijańskich, bo inaczej otrzymana łaska stanie się źródłem pychy, niesprawiedliwości oraz podziału.

Papież zaznaczył, że podobnie wejście do obiecanego Królestwa dokonuje się dzięki życiu według logiki daru, czyli dając i dzieląc się tym, co zostało nam dane. Trzeba również uznać z pokorą wartość tego, co otrzymali inni. Wtedy będziemy mieli pragnienie uczestnictwa w darach innych. Ich wzajemna wymiana czyni chrześcijan zdolnymi do podążania zdecydowanym i pewnym krokiem w stronę jedności – zakończył homilię Franciszek.

« 1 »

reklama

reklama

reklama