Papież: świadczyć o Chrystusie, odrzucając zapatrzenie w siebie

W DNA wspólnoty chrześcijańskiej znajduje się jedność i wolność od samych siebie, które pozwalają nam nie bać się różnorodności – to słowa z katechezy, którą Papież poświęcił omówieniu wyboru dwunastego Apostoła - Macieja. Zastąpił on Judasza, który zdradził Jezusa.

Franciszek przypomniał, że Judasz, który odebrał sobie życie obciążony wyrzutami sumienia, już wcześniej zaczął działać na własną rękę, przywiązywać się do pieniędzy, a jego umysł zaraził wirus pychy. Jego serce nie należało do Jezusa i znalazł się poza wspólnotą.

Apostołowie wybrali życie i błogosławieństwo

“O ile Judasz wolał śmierć od życia (por. Pwt 30,19; Syr 15,17), i podążał za przykładem bezbożnych, których droga jest jak mrok i ginie (por. Prz 4.19; Ps 1, 6) – stwierdził Ojciec Święty - to Jedenastu obrało życie i błogosławieństwo, i sami podjęli się odpowiedzialności przekazania ich dalej, aby wpłynęły na historię, z pokolenia na pokolenie, od ludu Izraela po Kościół.”

Po śmierci Judasza Apostołowie postanowili, że jego zadanie przejmie kto inny, dlatego po wspólnej modlitwie rzucają losy, a Pan wskazał na Macieja. Tym samym – podkreślił Papież – rozpoczyna się praktyka wspólnotowego rozeznawania, która pozwala zobaczyć rzeczywistość oczyma Boga w perspektywie jedności i komunii.

Jedność konieczna, aby stawać się darem dla innych

“W ten sposób zostało zrekonstruowane ciało Dwunastu, co jest znakiem, że komunia zwycięża podziały, izolację, mentalność absolutyzującą przestrzeń prywatną, znakiem, że komunia jest pierwszym świadectwem, jakie dają Apostołowie - podkreślił Papież. - Jezus powiedział: «Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali» (J 13, 35). Dwunastu ukazuje w Dziejach Apostolskich styl Pana. Są oni wiarygodnymi świadkami Chrystusowego dzieła zbawienia i nie ukazują światu swej rzekomej doskonałości, ale dzięki łasce jedności sprawiają, że pojawia się Inny, który teraz żyje w nowy sposób pośród swego ludu: Pan Jezus. Apostołowie postanawiają żyć pod panowaniem Zmartwychwstałego w jedności między braćmi, która staje się jedyną możliwą atmosferą autentycznego daru z siebie.”

Franciszek zachęcił zgromadzonych, aby zapierając się siebie, zwrócili się w stronę jedności, która pozwala stawać się świadkami żyjącego Boga.

W DNA wspólnoty chrześcijańskiej znajduje się jedność i wolność od samych siebie

“Również my musimy odkryć piękno świadectwa Zmartwychwstałego, porzucając postawy zapatrzenia w siebie, wyrzekając się zatrzymywania darów Bożych i nie ulegając przeciętności – zaznaczył Ojciec Święty. - Ponowne zjednoczenie kolegium apostolskiego pokazuje, że w DNA wspólnoty chrześcijańskiej znajduje się jedność i wolność od samych siebie, które pozwalają nam nie bać się różnorodności, nie przywiązywać się do rzeczy i darów oraz stawać się martyres - jaśniejącymi świadkami Boga żywego, działającego w historii.”

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao