Bp Juszczak: dziś jesteśmy wszyscy u Twoich stóp, Polacy i Ukraińcy, jako Twoje dzieci

O opiekę i orędownictwo Maryi we wszystkich potrzebach Polaków i Ukraińców oraz o wzajemne pojednanie i pokój modlił się w piątek 3 lipca w Częstochowie bp Włodzimierz Juszczak, ordynariusz eparchii wrocławsko-gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce.

- Dzisiaj jesteśmy wszyscy u Twoich stóp, Polacy i Ukraińcy, jako Twoje dzieci. Zwracamy się do Ciebie razem z gorącym wołaniem, bądź dla nas wszystkich Opiekunką i Orędowniczką u Swego Syna w naszych utrapieniach i doczesnych potrzebach. Ochraniaj nas wszystkich przed zarażeniem koronawirusem, chroń nas przed powodziami, które niszczą dobytek i odbierają ludzkie życie – modlił się bp Włodzimierz Juszczak wraz z wiernymi zgromadzonymi wieczorem na Jasnej Górze.

Bp Juszczak przypomniał, że w sobotę 4 lipca br. miała odbyć się doroczna greckokatolicka pielgrzymka do Ikony Matki Bożej w Częstochowie. Z powodu epidemii koronawirusa zastąpiła ją pielgrzymka w wymiarze duchowym i wirtualnym 19 czerwca. - Chociaż w tym roku nie udało się naszym wiernym przybyć fizycznie do Ciebie, ufamy, że w latach następnych będziemy mogli kontynuować nasze pielgrzymowanie do Twojej Cudownej Ikony pozostającej od ponad sześciu wieków w tym świętym miejscu, na Jasnej Górze, w Częstochowie – powiedział.

W rozważaniu apelowym Biskup przywołał tradycję pielgrzymowania grekokatolików na Jasną Górę i przytoczył niektóre historyczne wydarzenia, m.in. pielgrzymki maturzystów, duchowe przygotowania do Millenium Chrztu Rusi Kijowskiej oraz obchody w roku 1988, a także chirotonię (święcenia biskupie) abp. Jana Martyniaka. Bp Juszczak podkreślił również wielką rolę św. Jana Pawła II w dziele odrodzenia Kościoła greckokatolickiego.

- Jesteśmy świadomi, że odnowę naszego Kościoła w wielkiej mierze zawdzięczamy Świętemu Janowi Pawłowi II, który osobiście zawierzył Tobie nie tylko siebie, swoje Piotrowe posługiwanie, ale także cały Kościół, nie tylko jego zachodnie, ale także jego wschodnie płuco – powiedział bp Juszczak, dziękując za życie Karola Wojtyły w roku jego setnych urodzin.

Biskup zaznaczył, że w ostatnim czasie przed Cudowną Ikoną Matki Bożej Jasnogórskiej pielgrzymuje coraz więcej migrantów z Ukrainy, którzy przybywają do Polski w celu znalezienia pracy, kontynuacji nauki, prowadzenia bezpiecznego i godnego życia.

Ordynariusz eparchii wrocławsko-gdańskiej wskazał, że Bogurodzica, której na Jasnej Górze oddaje się hołd szczególnie jako Królowej Polski, na Wschodzie od 1037 r. jest czczona jako Królowej Rusi-Ukrainy. Odniósł się również do bolesnych i tragicznych wydarzeń w historii obu narodów. - Prosimy Cię również, abyś pomogła nam z pokorą i w prawdzie spojrzeć na naszą wspólną historię i wyciągnąć do siebie ręce w geście przeproszenia, przebaczenia i pojednania w duchu nauczania Świętego Jana Pawła IIˮ – powiedział. Bp Juszczak zacytował też słowa Papieża Polaka z 2001 roku wypowiedziane we Lwowie: „Niech prze­ba­cze­nie – udzie­lone i uzy­skane – roz­leje się niczym dobro­czynny bal­sam w każ­dym sercu. Niech dzięki oczysz­cze­niu pamięci histo­rycz­nej wszy­scy gotowi będą sta­wiać wyżej to, co jed­no­czy, niż to, co dzieli, ażeby razem budo­wać przy­szłość opartą na wza­jem­nym sza­cunku, bra­ter­skiej współ­pracy i auten­tycz­nej soli­dar­no­ściˮ.

ks. Mateusz Demeniuk / Biuro Prasowe KEP

« 1 »

reklama

reklama

reklama