Bp Markowski przed XXIII Dniem Judaizmu: Pojednanie prowadzi do pokoju

- Nienawiść i przemoc nie prowadzi do pokoju. Nienawiść i przemoc rodzi kolejną nienawiść i przemoc, której musimy za wszelką cenę unikać, a drogą ku temu jest pojednanie – zaznaczył bp Markowski.

Pojednanie i pokój, który rodzi się przede wszystkim w sercu człowieka –  temu służą takie dni jak Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, gdzie mamy okazję, wspólnie razem z naszymi starszymi braćmi w wierze dokonywać pewnego rodzaju refleksji nie tylko nad dialogiem polsko-żydowskim i chrześcijańsko-judaistycznym, ale przede wszystkim jest okazją do dawania świadectwa wierze wobec świata, w którym dokonują się procesy sekularyzacyjne – powiedział bp Rafał Markowski, Przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem, podczas konferencji prasowej przed XXIII Dniem Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

„Świat, mimo doświadczeń z historii, po dzień dzisiejszy nie jest wolny od bezsensownych wojen, od aktów przemocy, od aktów terroryzmu, które są niezwykle niebezpieczne. Nienawiść i przemoc nie prowadzi do pokoju. Nienawiść i przemoc rodzi kolejną nienawiść i przemoc, której musimy za wszelką cenę unikać, a drogą ku temu jest pojednanie” – zaznaczył bp Markowski.

Bp Markowski przypomniał, że tegoroczny Dzień Judaizmu zbiega się z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Wśród tysięcy osób, które każdego roku nawiedzają to miejsce, znaleźli się także papieże Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek.

Z kolei Michael Schudrich, naczelny rabin Polski, nawiązał do koncepcji pamięci. „Naszym obowiązkiem jest pamiętać. Koncepcja pamięci była ważna już tysiące lat temu. I wtedy pytaniem jest: co powinienem pamiętać? Jakie są lekcje dla mojego życia? Kiedy ja stoję w Auschwitz, kiedy ja patrzę na komory gazowe, kiedy ja patrzę na krematorium, w jaki sposób ja powinienem zmienić moje życie? Czy człowiek może milczeć? Czy człowiek może być obojętny po pobycie w Auschwitz? Oczywiście, nie jest możliwe” – powiedział naczelny rabin Polski.

Hasłem tegorocznego Dnia Judaizmu będą słowa z Księgi Wyjścia:  „Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie świętować” (Wj 20,8). Główne obchody odbędą się 17 stycznia w Gnieźnie.

„Chodzi o czas refleksji i modlitwy nad tajemnicą duchowej więzi chrześcijaństwa z judaizmem. O radosne odkrywanie duchowego braterstwa istniejącego między Kościołem Chrystusa a Izraelem – Ludem Bożym, ku któremu Bóg, Ojciec całego stworzenia, zwrócił się ze szczególną miłością ze względu na odkupienie całego rodzaju ludzkiego. Chodzi także o pilniejsze poznawanie i przyswajanie sobie słowa objawionego, które odnajdujemy w Biblii. Nade wszystko należy pamiętać o modlitwie, która jest całkowicie niezastąpiona, ponieważ są to sprawy zarazem wielkie i trudne” – napisał bp Markowski w Słowie na XXIII Dzień Judaizmu.

>>Słowo Przewodniczącego Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 r. a obchodzony jest od 1998 r. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. Polska jest drugim, po Włoszech, europejskim krajem, w którym zaczęto organizować jego obchody. Później włączyły się w tę inicjatywę m.in. Austria, Holandia i Szwajcaria.

BP KEP, episkopat.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama