Ks. Oder: Wojtyłowie to święci z sąsiedztwa

Otwarcie procesu beatyfikacyjnego rodziców św. Jana Pawła II ujawnia w jego rodzinie „łańcuch świętości” – powiedział prał. Sławomir Oder. Był on postulatorem procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego papieża Polaka, a obecnie jest postulatorem procesów beatyfikacyjnych jego rodziców: Emilii Kaczorowskiej i Karola Wojtyły.

Podczas wideokonferencji z dziennikarzami, zorganizowanej przed 100. rocznicą urodzin Jana Pawła II, polski duchowny pracujący w diecezji rzymskiej ukazał profil rodziny Wojtyłów – skromnej z punktu widzenia finansowego, ale przeżywającej ten stan w spokoju. - Ojciec był rzemieślnikiem [krawcem – KAI], ale jego korzenie były chłopskie. Cała rodzina żyła w duchu wyrzeczenia. Rodzice zabiegali o edukację synów i danie im możliwości osiągnięcia czegoś w przyszłości – opowiadał ks. Oder, dodając, że starszy syn został lekarzem.

Cechami charakterystycznymi tej rodziny były: „ofiara, uczciwość, pokora, zaufanie Opatrzności, pobożność ludowa”. Ta ostatnia – podkreślił postulator – „pozostawiła ślad, na którym Jan Paweł II zdołał zbudować zamek intelektualnej subtelności i duchowej głębi”. – Ta rodzina wpisuje się w ramy świętości z sąsiedztwa – dodał ks. Oder. Wyraził przy tym przekonanie, że Kościół żyje „przede wszystkim w rodzinach, w których religijność staje się zaraźliwa”.

Odnosząc się do samego procesu beatyfikacyjnego państwa Wojtyłów przypomniał, że beatyfikacja pary małżeńskiej nie jest „nowością w Kościele”. Wyjaśnił, że proces, z technicznego punktu widzenia, będzie miał charakter historyczny. Za wyjątkiem dwóch starszych osób, przyjaciół Jana Pawła II, które znały jego ojca, nie ma już bowiem bezpośrednich świadków życia kandydatów na ołtarze. Pozostałe świadectwa pochodzą od osób, które słyszały o sławie ich świętości. Są też pisma, homilie i świadectwa samego papieża, którymi dzielił się z przyjaciółmi.

Ks. Oder zacytował również słowa długoletniego sekretarza Jana Pawła II, kard. Stanisława Dziwisza, że „Jan Paweł II był przekonany, iż jego rodzice byli święci, ale nigdy nie zarządził wszczęcia procesu” beatyfikacyjnego. Rozpoczął się on w Krakowie 7 maja br.

pb (KAI/SIR) / Rzym

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama