Zmiany w przedsoborowej liturgii: nowe prefacje i święci

Kapłani i wierni sprawujący liturgię w nadzwyczajnej, przedsoborowej formie rytu rzymskiego będą mogli korzystać z siedmiu nowych prefacji. Ustalono też zasady, na jakich w liturgiach tych można uwzględniać wspomnienia świętych kanonizowanych po roku 1960.

Kwestie te regulują ogłoszone wczoraj dwa dekrety Kongregacji Nauki Wiary. Są one wynikiem studiów podjętych w myśl zaleceń wydanych przez Benedykta XVI, który udostępniając całemu Kościołowi przedsoborową liturgię, chciał aby obie formy rytu rzymskiego wzajemnie się ubogacały. Warto zaznaczyć, że zarówno możliwość używania nowych prefacji, jak i wprowadzenie wspomnień liturgicznych nowych świętych ma charakter fakultatywny i zależy od duszpasterskiego rozeznania duszpasterza.

Cztery nowe prefacje powstały w ramach posoborowej reformy liturgicznej z uwzględnieniem jednak źródeł antycznych. Są to prefacje o aniołach, o św. Janie Chrzcicielu, o męczennikach i o małżonkach. Trzy kolejne były już stosowane przed Soborem w Kościołach lokalnych we Francji i Belgii. Odtąd można się nimi posługiwać w Kościele powszechnym. Są to prefacje o wszystkich świętych i świętych patronach, o Najświętszym Sakramencie oraz o konsekracji kościoła.

Natomiast w kwestii nowych wspomnień liturgicznych nie zdecydowano się na dodanie nowych świętych do przedsoborowego kalendarza liturgicznego. Uznano, że lepszym rozwiązaniem jest sformułowanie zasad ogólnych, na jakich mogą być oni wspominani w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao