Abp Gądecki: kto chce zreformować świat, musi zacząć od samego siebie

„Dwaj Apostołowie świadczą, że prawdziwym uczniem Chrystusa jest tylko ten, kto potrafi śmiało podjąć dla Niego utrapienia, prześladowania, a nawet męczeństwo. Obaj uczą nas tego, że kto chce zreformować świat, musi zacząć od samego siebie” – powiedział abp Gądecki przy grobie św. Piotra w bazylice watykańskiej.

Dwaj Apostołowie świadczą, że prawdziwym uczniem Chrystusa jest tylko ten, kto potrafi śmiało podjąć dla Niego utrapienia, prześladowania, a nawet męczeństwo. Obaj uczą nas tego, że kto chce zreformować świat, musi zacząć od samego siebie – powiedział abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w homilii Mszy św. przy grobie św. Piotra Apostoła w bazylice watykańskiej, na rozpoczęcie wizyty ad limina apostolorum drugiej grupy biskupów.

Abp Gądecki przypomniał w homilii, że „obie te postacie są dla Kościoła z jednej strony symbolem konieczności ewangelizowania wszystkich narodów świata bez wyjątku. Z drugiej zaś strony okazją do wyznania wiary w jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół”.

Metropolita poznański zaznaczył, że Św. Piotr i św. Paweł, „którzy na ziemi spotkali się w sumie niewiele więcej niż piętnaście dni, dziś stają przed nami i mówią: jest tylko jedno dzieło prawdziwej reformy, które trzeba przeprowadzić a jest to reforma samego siebie (por. ks. Edward Staniek)”.

Abp Gądecki podkreślił, że taki jest również cel synodu otwartego wczoraj przez papieża Franciszka. „Synod to w swojej istocie duchowe podążanie w kierunku osobistego nawrócenia” – powiedział.

BP KEP

« 1 »

reklama

reklama

reklama