Franciszek: słowo Jezusa jest wymierzone bezpośrednio przeciwko królestwu szatana

W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański papież Franciszek podkreślił szczególną jedność mocy i słowa Chrystusa. „Widzimy tu dwa charakterystyczne elementy działania Jezusa: przepowiadanie i cudotwórcze dzieło uzdrowiciela” – powiedział.

W Ewangelii św. Marka szczególnie wyeksponowany jest aspekt władzy Jezusa w Jego przepowiadaniu. „Przepowiada On swoim własnym autorytetem jako ten, który posiada doktrynę, zaczerpniętą z siebie samego” – podkreślił Ojciec Święty. Uczeni w Piśmie zaś powtarzali wcześniejsze tradycje i przekazywane prawa, dodając niejednokrotnie dodatkowe przepisy. Słowo zaś Jezusa dokonuje tego, co mówi; posiada w sobie autorytet Boga. Jezus jest ostatecznym prorokiem, który był zapowiedziany przez Mojżesza. Prorokiem, który ma moc uzdrawiania. Jezus jest samym Słowem Bożym, które stało się człowiekiem, swoim autorytetem z łatwością uwalnia opętanego.

„Drugi aspekt – uzdrowienia – ukazuje, że przepowiadanie Chrystusa ma na celu pokonanie zła obecnego w człowieku i w świecie. Jego słowo jest wymierzone bezpośrednio przeciwko królestwu szatana, zagraża mu i sprawia, że się wycofuje, zmusza go do opuszczenia świata. Ten człowiek opętany, do którego dotarł rozkaz Pana, zostaje uwolniony i przemieniony w nową osobę” – powiedział Franciszek.

„Ponadto przepowiadanie Jezusa należy do logiki przeciwnej logice świata i Złego: Jego słowa objawiają się jako burzenie niewłaściwego porządku rzeczy. Diabeł obecny w opętanym człowieku, gdy Jezus się zbliża woła bowiem: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić» (w. 24). Wyrażenia te wskazują na całkowitą obcość między Jezusem a szatanem: są oni na zupełnie innych płaszczyznach, nie ma między nimi nic wspólnego, jeden jest przeciwieństwem drugiego.”

Na zakończenie Papież, podobnie jak w zeszłym tygodniu, zachęcił do noszenia w kieszeni małego wydania Ewangelii i częstego sięgania po nie. Ponownie zaznaczył, że Jezus jest prorokiem, który uzdrawia i może uzdrowić każdego z nas z naszych grzechów i słabości. Dlatego Franciszek wezwał do osobistej modlitwy prośby: „Jezu, Ty jesteś Prorokiem, Synem Bożym, tym, który został obiecany, aby nas uzdrowić. Uzdrów mnie!”.

Eryk Gumulak SJ – Watykan

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama