W Polsce ankieta przed synodem o młodzieży obejmie m.in. więźniów i bezdomnych

Zbierając odpowiedzi na pytania z ankiety przygotowującej do synodu poświęconego młodzieży, udamy się także do osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych – zapowiada w rozmowie z KAI ks. Emil Parafiniuk.

Jak zapowiada dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, odpowiedzialny za zebranie i opracowanie ankiet presynodalnych w Polsce i przekazanie ich wyników do watykańskiego sekretariatu Synodu Biskupów, odpowiedzi na pytania dotyczące wiary młodych ludzi i rozeznawania powołania, będą zbierane nie tylko w kręgach kościelnych.

Do końca kwietnia polskie diecezje mają czas na przesłanie do Episkopatu Polski wyników ankiety presynodalnej przeprowadzonej w obrębie diecezji.

Jak mówi ks. Parafiniuk, diecezje mają dużą dowolność w sposobie zbierania informacji. „Jedne wysłały ankiety do parafii, inne powierzyły zebranie odpowiedzi określonym grupom, niektóre diecezje uruchomiły specjalne projekty, np. strony internetowe, które pomagają w zbieraniu opinii” - wyjaśnia.

Ankieta trafi też do ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych, a także do tych grup, które pełnią posługę wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, m.in. do więźniów i osób bezdomnych.

Na podstawie zebranych z całego świata odpowiedzi zostanie przygotowane instrumentum laboris dla ojców synodalnych.

15. Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, którego tematem jest „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania” rozpocznie się w październiku 2018 r. i potrwa 3 tygodnie.

abd / Rzym

« 1 »

reklama

reklama

reklama