Kraków: pracownicy i wolontariusze Caritas z całej Polski pielgrzymowali do Łagiewnik

Miłosierdzie ma sens wtedy, gdy towarzyszy mu nawrócenie – mówił bp Szlachetka podczas Mszy św. z udziałem pracowników i wolontariuszy Caritas, którzy uczestniczą w XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Na pielgrzymkę przyjechali zarówno młodzi wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas wraz z opiekunami, jak i starsi z Parafialnych Zespołów Caritas, a także pracownicy Caritas diecezjalnych i prowadzonych przez nie placówek. W bazylice Bożego Miłosierdzia modliło się ok. 3 tys. osób.

Mszy św. przewodniczył abp Marek Jędraszewski, a homilię wygłosił bp Wiesław Szlachetka, który podkreślał, że bez Chrystusa nawet najbardziej spektakularne czyny miłosierdzia są niepełne. „Jeśli troska o zbawienie będzie najważniejsza, to nie zabraknie troski o ubogich, bo troska o ubogich służy zbawieniu” - argumentował Przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski.

Według niego, dzieje Kościoła świadczą o rozwoju wyobraźni miłosierdzia. Przywołał przykłady ojców Kościoła, którzy zostawili konkretne i wciąż aktualne wskazania dotyczące służby potrzebującym. Św. Cyprian nauczał, że jeśli ktoś, przez porzucenie procederu potępianego przez Kościół, wpada w nędzę, wspólnota chrześcijańska powinna zatroszczyć się o jego potrzeby, jednakże nie ma on traktować tej pomocy jako zapłaty za zerwanie z grzechem, ponieważ czyni to nie dla korzyści innych, ale własnej. „Jest w tym przypadku pewne światło dla wyobraźni miłosierdzia dzisiaj” - nauczał przewodniczący Komisji Charytatywnej KEP.

Jego zdaniem, miłosierdzie powinno być również „roztropne i pragmatyczne”, jak w przypadku św. Ambrożego, który część swojego majątku zachował po to, by z czerpanych dochodów nieść pomoc ubogim. Kaznodzieja przywołał również św. Augustyna, według którego miłosierdzie ma sens wtedy, gdy towarzyszy mu nawrócenie. „Czyn miłosierdzia bez nawrócenia staje się próbą przekupienia sędziego, którego w żaden sposób przekupić nie można. A zatem dzieła charytatywne dopiero wtedy zyskują pełnię zbawczego sensu, gdy są połączone z nawróceniem” - tłumaczył.

Bp Szlachetka podkreślał, że cechą niesienia pomocy jest radość, która towarzyszy zarówno temu, kto pomaga, jak i temu, kto doświadcza pomocy. „Ta duchowa radość jest pierwszym owocem każdego czynu miłosierdzia, a jednocześnie jawi się jako zapowiedź wiecznej radości. Ta perspektywa naszej przyszłości jest inspiracją dla wyobraźni miłosierdzia i stanowi najważniejszą motywację dla wszystkich dzieł miłosierdzia, jakie podejmujemy w Kościele” - zaznaczył hierarcha.

Na zakończenie Mszy św. metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski wręczył przyznawany przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej medal „Bogaci Miłosierdziem”. W tym roku otrzymali go Witold i Piotr Kiełtyka za finansowe wsparcie budowy Szkoły Podstawowej im. św. Joanny Beretta Molli w Krakowie.

Pielgrzymka Caritas, która tradycyjnie odbywa się na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia, w tym roku przebiegała pod hasłem „Czy jesteście zdolni do marzeń?”. Pielgrzymi odwiedzili również Sanktuarium św. Jana Pawła II.

md / Kraków

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama