Kombatanci okresu stalinowskiego na Jasnej Górze

24. Pielgrzymka Kombatantów Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego trwa (23 i 24 czerwca) na Jasnej Górze.

Uczestnicy pielgrzymki oddali cześć bohaterom walki o wolność i niepodległość Polski w latach 1939-1956, pomordowanych w sowieckich łagrach i więzieniach Urzędu Bezpieczeństwa. Modlili się też za tych, którym udało się przeżyć i opuścić mury więzień.

W sobotę, 24 czerwca wierni modlili się podczas Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu odprawionej o godz. 9.30. Eucharystii przewodniczył ks. kmdr Janusz Bąk, delegat biskupa polowego ds. duszpasterstwa kombatantów.

Z racji pielgrzymki bp Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego przygotował przesłanie, które na początku Mszy św. odczytał o. Kamil Szustak, paulin: „Drodzy kombatanci, w Roku Jubileuszu 300-leci Koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej tegoroczna pielgrzymka na Jasną Górę nabiera wyjątkowego znaczenia. Dziękuję za waszą obecność w duchowej stolicy Polski – pisze bp Guzdek - Wyrażam nadzieję, że spotkanie w Domu naszej Matki i Królowej będzie dla was źródłem głębokich przeżyć duchowych oraz przyniesie błogosławione owoce. Niech wasza obecność na Jasnej Górze będzie czytelnym świadectwem wiary oraz okazją do osobistego trwania w miłości Chrystusa. Pragnę wyrazić wdzięczność za wasze świadectwo wierności Bogu i Ojczyźnie dawane w czasach komunistycznego zniewolenia”.

Po Mszy św. uczestnicy pielgrzymki złożyli kwiaty pod Epitafium Smoleńskim, a następnie udali się na spotkanie do Kaplicy Różańcowej.

Dzień wcześniej, w piątek, o godz. 17.00 uczestnicy pielgrzymki wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na jasnogórskich Wałach.

Związek WPOS zrzesza osoby więzione i represjonowane za działalność w latach 1939-1956. Celem związku jest kultywowanie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o niepodległość i sprawiedliwość społeczną, udzielanie pomocy socjalnej więźniom politycznym i ich rodzinom oraz otaczanie opieką wdów i sierot po więźniach politycznych. Związek WPOS zajmuje się również poszukiwaniem oraz ujawnianiem miejsc kaźni, miejsc skrytych pochówków działaczy niepodległościowych zamordowanych w latach 1939-1989.

o. Stanisław Tomoń

BPJG/ es

« 1 »

reklama

reklama

reklama