Dożynki Diecezji Gliwickiej w Sanktuarium MB Pokornej

Dziś 17 września, w Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach odbyły się Dożynki Diecezji Gliwickiej.

Dziękczynienie za błogosławieństwo w pracy na roli oraz za tegoroczne plony w diecezji gliwickiej rozpoczęła o godz. 12:00 uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Kopca. 

Na wstępie zgromadzonych powitał diecezjalny duszpasterz rolników ks. Włodzimierz Góral.

Następnie na ręce ks. Biskupa Ordynariusza przedstawiciele parafii p.w. św. Katarzyny z Woźnik wręczyli bochen chleba upieczony z tegorocznych plonów.

Na rozpoczęcie Mszy św. biskup Kopiec przypomniał, że efekty naszej współpracy z dobrym Bogiem pozwalają nam dostrzec, że żyjemy z Bożych rąk, a dzięki Jego sile i dobroci możemy dobrze wypełniać swoje zadania. - Gromadzimy się, aby wypowiedzieć radość i satysfakcję z dobrze wykonanej pracy – mówił.

W homilii, którą wygłosił, biskup gliwicki wskazał, że po zebraniu plonów powinniśmy okazać wdzięczność, gdyż są one znakiem naszej umiejętności współpracy z siłami natury, które pochodzą z dobroci Stwórcy. 

Bóg tak świat ustanowił, by do dyspozycji człowieka były owoce ziemi, ale równocześnie wzywa go, by umiejętnie, roztropnie i sprawiedliwie z tych dzieł korzystał, i nie marnował tego, co dają siły natury – mówił bp Kopiec. Zachęcił on by kierować naszą uwagę i wrażliwość na naszego Pana, z ręki którego żyjemy, i do którego wszyscy powrócimy.

Odnosząc się do hymnów, które wychwalają Boży majestat, a rozbrzmiewają w tym czasie w całej naszej ojczyźnie, a także w różnych rejonach Europy i świata, hierarcha zwrócił uwagę na zrozumienie, że to nie jest nasz dar, ale owoc naszej współpracy z Bogiem. Wyraził on przekonanie, że najlepiej oddaje to stara pieśń: „Boże z Twoich rąk żyjemy”. Podkreślił jednocześnie, że nie zależy to od czasów, w których żyjemy, gdyż zarówno tysiące lat temu, jak i dzisiaj, źródłem wszystkiego, co otrzymujemy jest sam Pan.

Biskup Kopiec, nawiązując do słów Ewangelii mówiących o uzdrowieniu 10 trędowatych, zwrócił uwagę na potrzebę przyjęcia postawy dziękczynienia, zrozumienia i docenienia, że Bóg Stwórca pochyla się nad swoim stworzeniem.

- To jest zawsze obdarowanie. To jest zawsze ukazanie siły, mocy i majestatu, który jest zakorzeniony, zakotwiczony w transcendencji, w tym co przekracza nasze ludzkie możliwości. - mówił biskup. - To dlatego Kościół święty tak bardzo mocno zaprasza nas wszystkich, abyśmy nie ulegali uproszczonym rachubom, abyśmy nie przypisywali sobie wszystkich sukcesów z tego zbierania plonów. To nie tylko nasze rachuby. My owszem mamy być współpracownikami, mamy się włączyć, by nikomu na tej ziemi chleba nie zabrakło.

Bp Kopiec przypomniał, że w ostatecznym rozrachunku, spoglądając na piękne plony, należy pamiętać, że są one oparte na fundamencie ludzkiej pracy, wymagającej jednak postawy współpracy z Bogiem, który jest twórcą natury i równocześnie dawcą plonów. Wskazując na ogromny szacunek, jakim od najdawniejszych czasów cieszyła się praca rolników zapewniająca człowiekowi pożywienie, biskup zachęcił do podjęcia wyzwania, aby efektem dziękczynienia było umiejętne wejście w to, co jest bogactwem nas wszystkich.

Hierarcha podkreślił, że diecezja gliwicka ma nie tylko oblicze przemysłowe, ale nie brakuje w niej także tych, którzy pracując na roli przyczyniają się do zapewnienia wszystkim powszedniego chleba.

Dalej kaznodzieja wspomniał o problemach głodu oraz marnowania żywności na świecie. Zachęcił do zwrócenia uwagi i wzięcia odpowiedzialności za dobre gospodarowanie tym, co od Boga otrzymujemy oraz dzielenia się tym z potrzebującymi.

- Proszę wszystkich tworzących Kościół gliwicki, abyśmy nie zapominali, że na tej drodze nigdy nie będziemy zwolnieni z tego, aby wzrastać w poczuciu sprawiedliwości, miłości, ale i odpowiedzialności za drugiego człowieka. - mówił bp Kopiec. - Święto plonów, dożynki, dziękczynienie za plony jest do tego najlepszą okazją.

Na zakończenie Mszy św. wręczone zostały okolicznościowe dyplomy 12. delegacjom z dożynkowymi koronami żniwnymi: z parafii św. Jakuba w Sośnicowicach, parafii św. Józefa Robotnika w Zawadzie Książęcej, parafii św. Jana Chrzciciela z Pilchowic, parafii Wniebowzięcia NMP w Rudach (delegacje z miejscowości Stodoły, Rudy, Jankowice i Ruda Kozielska), parafia św. Trójcy w Rachowicach, parafia św. Stanisława w Babienicy (delegacje z miejscowości Babienica i Psary), parafia św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej oraz parafia św. Antoniego w Tworogu.

Po błogosławieństwie końcowym ksiądz biskup wraz z kapłanami i służbą liturgiczną udał się do kaplicy Matki Bożej, gdzie odmówił modlitwę do Matki Bożej Pokornej.

« 1 »

reklama

reklama

reklama