Ks. Olszewski o egzorcyzmach: Tu nie ma magii

Ks. Michał Olszewski SCJ, rzecznik Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji, w Temacie Dnia Salve TV, wyjaśniał o co chodzi w nowej ewangelizacji i czym była dla niego posługa egzorcysty.

- Poszukujemy nowych metod i nowych sposobów na to, by z tą samą Ewangelią o Jezusie z Nazaretu dotrzeć do człowieka współczesnego - mówił ks. Michał Olszewski.

- W Polsce to jest niesamowite, że udało się zagospodarować media, internet, na skalę, której nie spotyka się na świecie w przestrzeni ewangelizacyjnej - dodawał.

Jak zaznaczył, "widzimy, że przynosi to ogromne owoce".

- Zawsze podkreślamy, że internet jest przedsionkiem ewangelizacji - stwierdził.

- Cieszę się, że mogłem być u początku głoszenia w internecie. Przede wszystkim wielką radością jest, jeśli to, co robimy znajduje odbiór. Czyli, że są ludzie głodni Boga, głodni Słowa, szukają tego - mówił.

- Mamy mnóstwo dowodów, że ludzie wracają, nieraz po wielu latach, do sakramentów, do Kościoła, właśnie dzięki przekazowi internetowemu - dodawał.

Pytany o to, co zrobić, by bierzmowanie nie stało się oficjalnym rozstaniem z Kościołem, mówił:

- To nie dotyczy tylko kandydatów do bierzmowania, to dotyczy w ogóle człowieka ochrzczonego, my musimy głosić mu czystą Ewangelię, w której zachwycimy go osobą Jezusa z Nazaretu. Jeżeli tego zachwytu osobą Jezusa z Nazaretu nie będzie, na jakimkolwiek etapie życia chrześcijańskiego, w jakimkolwiek wieku, nie będzie spotkania z żywym Bogiem, to nie wytrwamy dzisiaj w Kościele - zaznaczył ks. Olszewski.

IV Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji poświęcony posłudze wśród młodzieży. Odbędzie się 23-26 listopada 2017 roku w Klasztorze oo. Paulinów na Jasnej Górze. Hasło kongresu to: "Matura czy inicjacja chrześcijańska? Bierzmowanie – między mistagogią, a misją."  

Więcej informacji o kongresie: kongres.bierzmowanie.org

W drugiej części programu ks. Michał Olszewski opowiedział o swojej posłudze egzorcysty.

- Pełniłem tę posługę cztery lata, ale dla mnie była odkryciem nieprawdopodobnej miłości Pana Boga do człowieka, który cierpi z powodu złego ducha. Była jednym wielkim cudem, gdzie Pan Bóg pozwalał nam w tej posłudze dotknąć nieba, dotknąć świętych, aniołów, wszystkich prawd chrześcijańskiej wiary i takiej małości zła, które przegrywa zawsze z Chrystusem - mówił.

- Jeżeli Kościół mnie do tego posyła, to bądź w tym normalny. Tu nie ma magii, jest modlitwa, jest władza Kościoła, jest władza biskupa. (...) Dzisiaj dojrzeliśmy do tego, że człowiek stanowi pewną całość ze swoją psychiką, umysłem, duszą i ciałem. W procesie uzdrowienia człowieka, wszystkie te trzy przestrzenie muszą równo ze sobą współpracować - tłumaczył.

- Życie w łasce uświęcającej zabezpiecza nas całkowicie - podsumował.

Źródło: Karolina Zaremba, Salve TV - Chrześcijańska Telewizja Internetowa Diecezji Warszawsko-Praskiej

« 1 »

reklama

reklama

reklama