Gdynia: uroczystości pogrzebowe bohaterów Marynarki Wojennej

Biskup polowy Józef Guzdek przewodniczył Mszy św. pogrzebowej dziewięciu oficerów, podoficerów i marynarzy Marynarki Wojennej, którzy byli ofiarami reżimu komunistycznego.

Ich życie zostało wypełnione dobrem, ofiarną służbą Polsce i polskiej Marynarce Wojennej – mówił w homilii ordynariusz wojskowy. Msza została odprawiona na pokładzie okrętu-muzeum ORP Błyskawica. Następnie szczątki marynarzy zostały złożone w Kwaterze Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu.

Z honorami wojskowymi zostali dziś pożegnani: kontradm. Adam Mohuczy, kmdr pil. Kazimierz Kraszewski, kmdr Wacław Krzywiec, kmdr Marian Wojcieszek, kmdr por. Robert Kasperski, kpt. mar. Adam Dedio, kpt. mar. Zdzisław Ficek, bosm. Edmund Sterna i st. mar. Jerzy Sulatycki. Wszyscy z nich walczyli dla Polski, a po wojnie zostali niesłusznie oskarżeni, a następnie uwięzieni lub straceni. Szczątki ofiar zostały ekshumowane z cmentarzy w Warszawie, Gdyni i Gdańsku. 

Msza św. została odprawiona na okręcie ORP Błyskawica, który na tę okoliczność został specjalnie odholowany do Portu Wojennego. Na jego pokładzie umieszczony został ołtarz polowy. Eucharystię z bp. Guzdkiem koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego z dziekanem Marynarki Wojennej ks. kmdr. Zbigniewem Rećką.

W homilii bp Guzdek podkreślił, że poznając sylwetki bohaterów Marynarki Wojennej „można z całą pewnością stwierdzić, że wszyscy oni pokochali Ojczyznę i polskie morze”. – W realizacji wojskowej przysięgi byli jednoznaczni i zdeterminowani. Przez całe swoje życie pozostali wierni zasadzie twórczej pracy na morzu i dla morza. Była ona ich powołaniem i wielką pasją. Marynarce Wojennej oddali całe swoje życie. Szczególnie należy podkreślić ich heroizm we wrześniu 1939 roku, kiedy bronili polskiego wybrzeża przed niemieckim agresorem – powiedział. 

Biskup polowy przypomniał, że po zakończeniu II wojny światowej wielu z nich powróciło z niemieckich oflagów do Ojczyzny, mając nadzieję, że ich umiejętności i doświadczenie będą wykorzystane dla rozwoju Marynarki Wojennej. 

Zwrócił uwagę, że pomimo ich zaangażowania w umacnianie potencjału polskich sił morskich, ówczesna komunistyczna władza dostrzegła w nich wrogów ustroju narzuconego Polsce przez Moskwę. Bez żadnych podstaw zostali aresztowani i osadzeni w więzieniach, gdzie byli miesiącami torturowani i przesłuchiwani. Niektórzy zmarli na skutek tortur niedługo po opuszczeniu aresztu, inni zostali skazani na wiele lat pobytu w więzieniach, wykonano też wiele wyroków śmierci – powiedział biskup polowy.

- Podczas tej świętej Eucharystii dziękujemy Bogu za przykład Waszej heroicznej wierności Ojczyźnie, Marynarce Wojennej i polskiemu morzu.– zakończył.Jest to już drugi w ostatnim czasie uroczysty pogrzeb oficerów Marynarki Wojennej, którzy zostali po wojnie zamordowani przez komunistów. 16 grudnia w Gdańsku odbyły się uroczystości pogrzebowe kadm. Stanisława Mieszkowskiego, kom. Zbigniewa Przybyszewskiego i kom. Jerzego Staniewicza, skazanych i zamordowanych w ramach tzw. „procesu komandorów” w okresie stalinowskim. Utworzenie miejsca pamięci dla bohaterów Marynarki Wojennej było jednym z życzeń jej twórcy, wiceadm. Józefa Unruga.

Uroczystości pogrzebowe podobnie jak poprzednio zostały zorganizowane przez działający pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy Komitet Organizacyjny, w którego skład weszli przedstawiciele rodzin śp. marynarzy, BBN, IPN, Ministerstwa Obrony Narodowej – w tym Marynarki Wojennej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Miasta Gdyni.

*** 

Biogramy pochowanych oficerów udostępnione przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego:

- śp. kontradm. Adam Mohuczey – uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, kawaler orderu Virtuti Militari, obrońca Helu, szef Sztabu Generalnego Marynarki Wojennej, p.o. dowódcy Marynarki Wojennej, zmarły w więzieniu w Sztumie 7 maja 1953 r.;

- śp. kmdr pil. Kazimierz Kraszewski – obrońcy Helu, zastępca dowódcy odcinka przeciwdesantowego „Jurata” w 1939 r., kawaler orderu Virtuti Militari, szef Oddziału Operacyjnego Sztabu Generalnego Marynarki Wojennej, ofiara terroru komunistycznego, zmarły 18 marca 1990 r.;

- śp. kmdr Wacław Krzywca – obrońca Helu, dowódca baterii w 2. morskim dywizjonie artylerii przeciwlotniczej w 1939 r., kawaler orderu Virtuti Militari, komendant Portu Wojennego Gdynia, dowódca ORP „Błyskawica”, zmarły 12 marca 1956 r. w trakcie przerwy w odbywaniu kary więzienia;

- śp. kmdr Marian Wojcieszek – obrońca Helu, dowódca 2. morskiego dywizjonu artylerii przeciwlotniczej w 1939 r., kawaler orderu Virtuti Militari, zastępca dowódcy Głównego Portu Marynarki Wojennej w Gdyni, szef Sztabu Generalnego Marynarki Wojennej, zmarły 23 grudnia 1974 r.;

- śp. kmdr por. Robert Kasperski – obrońca Helu, dowódca odcinka obrony Chałupy-Kuźnica w 1939 r., szef Oddziału Wyszkolenia Sztabu Generalnego Marynarki Wojennej, szef Sztabu Dowództwa Floty, zmarły 23 stycznia 1974 r.;

- śp. kpt. mar. Adam Dedio – żołnierz SGO „Polesie”, Armii Krajowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, niewinnie stracony 14 kwietnia 1947 r., odnaleziony na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku;

- śp. kpt. mar. Zdzisław Ficek – uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, uczestnik III powstania śląskiego, obrońca Helu, dowódca 34. baterii artylerii nadbrzeżnej w 1939 r., kawaler orderu Virtuti Militari, niewinnie stracony 2 grudnia 1952 r.;

- śp. bosm. Edmunda Sterna – członek polskiej organizacji podziemnej „Wolność”, niewinnie stracony 21 listopada 1952 r.;

- śp. st. mar. Jerzy Sulatycki – niewinnie stracony 11 lipca 1952 r. 

kos / Gdynia-Oksywie

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao