Oświadczenie prowincjała polskich dominikanów w sprawie o. Pawła Gużyńskiego

Prowincjał Prowincji Polskiej Braci Kaznodziejów udzielił upomnienia kanonicznego o. Pawłowi Gużyńskiemu, uznając, że jego wypowiedzi były w niektórych przypadkach nieroztropne i zagrażające prawdom wiary.

Publikujemy oświadczenie Prowincjała polskich dominikanów o. Pawła Kozackiego OP w sprawie o. Pawła Gużyńskiego:

Po wysłuchaniu opinii komisji teologicznej powołanej do oceny publicznych wypowiedzi ojca Pawła Gużyńskiego, dekretem z dnia 26 stycznia 2018 r. udzieliłem mu upomnienia kanonicznego, uznając, że jego wypowiedzi były w niektórych przypadkach nieroztropne i zagrażające prawdom wiary. Wezwałem też o. Pawła do roztropności podczas przyszłych publicznych wypowiedzi.

Wobec wątpliwości co do zgodności niektórych wypowiedzi ojca Pawła Gużyńskiego z nauczaniem Kościoła, poleciłem mu zorganizowanie i przeprowadzenie wewnętrznej dominikańskiej debaty dotyczącej stosunku prawa naturalnego i prawa stanowionego oraz roli Kościoła w demokratycznym stanowieniu prawa.

Paweł Kozacki OP

Warszawa, 26 lutego 2018 roku


Źródło: dominikanie.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama