Abp Marek Jędraszewski: Mamy być świadkami Chrystusa, który zmartwychwstał

Abp Marek Jędraszewski odprawił w Tyńcu Mszę św. w ramach dorocznego spotkania historyków Kościoła

 - Mamy być świadkami Chrystusa zmartwychwstałego. Mamy być przedłużeniem tej apologii, którą dał o sobie najpierw Zmartwychwstały Pan, a potem apostołowie. Jesteśmy włączeni w to wielkie, trwające od wieków dzieło Kościoła przepowiadania Pana, który prawdziwie zmartwychwstał - mówił podczas Mszy św. odprawionej w ramach dorocznego spotkania historyków Kościoła w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Abp Marek Jędraszewski: Mamy być świadkami Chrystusa, który zmartwychwstał. Msza św. w ramach dorocznego spotkania historyków Kościoła

Arcybiskupa powitał opat o. dr Szymon Hiżycki OSB. Wyraził swą wdzięczność za jego obecność, poprosił o przewodniczenie Mszy św. i poświęcenie odnowionego tabernakulum. Również biskup gliwicki Jan Kopiec w imieniu profesorów i wykładowców historii kościoła powitał metropolitę, zapewniając o modlitwie w wyjątkowym dla arcybiskupa dniu imienin. Życzył mu także wszelkiego dobra i sił płynących od Boga.

W swojej homilii skierowanej do zebranych metropolita  przypomniał, że pierwszym słowem z którym Zmartwychwstały przychodzi do ludzi jest „pokój”.  Jest on owocem miłosiernej miłości Boga, który sprawił, że zmazano starodawną winę, a człowiekowi znów otwarto drogę do Raju. Chrystus zwraca uwagę na swoje rany, odnosi się do pisma i podkreśla, że to co się z nim stało jest wypełnieniem proroctw. Mówi także do swoich uczniów „wy jesteście tego świadkami”.

Metropolita odwołał się do fragmentu z Dziejów Apostolskich, w którym św. Piotr także stwierdził, że apostołowie są świadkami Jezusa. W Ewangelii słowa apologii o Zbawicielu wypowiada sam Chrystus, głosi je również św. Piotr, który mówi do narodu wybranego powołując się na pismo. Arcybiskup przywołał postać św. Jana, który w swoim pierwszym liście daje jednoznaczne świadectwo o tym, że Chrystus zmartwychwstał.

Podkreślił, że współcześnie wszyscy wierni mają nadal tak jak apostołowie świadczyć o Jezusie i stawać się przedłużeniem apologii o Nim. To jest jedno z wielkich, trwających od wieków dzieł Kościoła.

Arcybiskup przypomniał historię uczniów, którzy powracali z wielką radością z Emaus, głosząc prawdę o tym, że spotkali Jezusa i łamali z Nim chleb. Powiedział, że podczas Mszy św. zostanie poświęcone nowe tabernakulum, w którym Chrystus prawdziwie przebywa, dzieląc się z nami radością, pokojem i mocą do dawania świadectwa. – Mamy dawać się przenikać życiem po to, by być świadkami pokoju, nadziei i radości. Bo Pan jest, zmartwychwstał i ogarnia nas paschalna radość, przyjmująca wspaniały ton wołania: Alleluja! Pan żyje, Pan jest, Pan dźwiga nas z grzechu, Pan daje nam moc nadziei – zakończył.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama