Bp Frankowski: ten strój zobowiązuje do troski o piękno waszego ducha

Strój duchowny jest znakiem dojrzałości duchowej i znakiem dojrzałej miłości do Chrystusa – wskazywał alumnom bp Edward Frankowski podczas obrzędów przyjęcia przez kleryków stroju duchownego oraz przyjęcia kandydatów do kapłaństwa.

Podczas Mszy św. sprawowanej 26 października w kościele seminaryjnym pw. św. Michała Archanioła w Sandomierzu czterech alumnów trzeciego roku Wyższego Seminarium Duchownego przyjęło strój duchowny, zaś do grona kandydatów do kapłaństwa włączono pięciu kleryków piątego rocznika.

Wraz z biskupem seniorem pomocniczym Eucharystię koncelebrowali przełożeni, wychowawcy, profesorowie seminaryjni oraz kapłani z parafii, z których pochodzą alumni. We wspólnej modlitwie uczestniczyli: rodziny, bliscy i przyjaciele nowo obłóczonych alumnów.

Podczas homilii bp Edward Frankowski mówił o cechach dojrzałości kandydata do kapłaństwa, które pozawalają w pełni oddać się na służbę Chrystusowi w Jego Kościele.

– Strój duchowny, wyróżniający nas spośród ludzi jest znakiem dojrzałości duchowej i ma stać się ozdobą waszej duszy. Ten strój zobowiązuje do troski o piękno waszego ducha. Podczas odbywanych studiów i czasu seminaryjnej formacji kształtujcie w sobie umiłowanie prawdy, prawość sumienia, zdolność do utrzymywania więzi z innymi i troszczcie się o osobiste wychowanie do wolności i odpowiedzialności – podkreślał biskup.

W specjalnym obrzędzie sześciu kleryków z V kursu publicznie wyznało swoją gotowość do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. Jest to już dla nich ostatni etap poprzedzający włączenie w hierarchię kościelną oraz na wyłączną służbę Bogu i ludziom. Poprzez dwukrotne wypowiedzenie „chcę” alumni podkreślili wiarę w Boże powołanie i nadzieję w należyte przygotowanie do święceń.

W tym roku sandomierskie seminarium obchodzi jubileusz 200-lecia istnienia. Z racji jubileuszu uczelni na prośbę biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza, Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu zupełnego, który będzie można uzyskać w kościele seminaryjnym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

W dniach od 29 listopada do 1 grudnia 2019 roku w seminarium odbędą się rekolekcje powołaniowe połączone z warsztatami męskiej duchowości pomagające rozeznać młodym ludziom życiowe powołanie. Chętni mogą zgłaszać swój udział u swoich parafialnych duszpasterzy, bądź bezpośrednio w seminarium.

Sandomierskie Wyższe Seminarium Duchowne powołał do istnienia biskup Prosper Burzyński w 1820 roku. Obecnie mieści się ono w historycznych budynkach po klasztorze benedyktynek. Formacja seminaryjna trwa 6 lat i prowadzona jest na czterech płaszczyznach: intelektualnej, duchowej, ludzkiej i duszpasterskiej.

apis / Sandomierz / KAI

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao