Caritas diecezji koszalińsko–kołobrzeskiej prosi o wsparcie Domu Samotnej Matki

Caritas diecezji koszalińsko–kołobrzeskiej prosi o wsparcie modlitewne i materialne Domu Samotnej Matki w Koszalinie. Z apelem do wiernych zwrócił się dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Tomasz Roda, podczas niedzielnych Mszy św. w bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu.

 Ks. Tomasz Roda przybliżył tematykę działalności diecezjalnej Caritas, która - jak powiedział - zatrudnia na etatach stu pracowników, którzy prowadzą placówki pomocowe m.in. hospicjum, okno życia, dom samotnej matki, warsztaty terapii zajęciowej, punkty pomocowe dla osób poszkodowanych przestępstwem, bursy dla młodzieży czy świetlice środowiskowe dla dzieci.

Kapłan przypomniał, że istnieje potrzeba okazywania miłosierdzia i wspierania bliźnich bez bojaźni, że coś się nie uda. Wskazywał na potrzebę pokory, podając przykład misjonarza, który do Polski przyjechał z Rwandy i był świadkiem przebierania i wybierania towarów w supermarketach, gdy w Afryce ludzie jedzą jeden posiłek dziennie.

- Każdy z nas chciałby, aby codzienność była spokojna, żeby wystarczało od pierwszego do pierwszego, ale co zrobić, gdy życie niektórych osób zaczyna się rozsypywać jak domek z kart? I trudno samemu sobie poradzić. Trzeba im pomóc – podkreślił dyr. Caritas, powołując się na Franciszka, który zaznacza wielokrotnie, że nie wolno tych ludzi wytykać palcami, trzeba ich wesprzeć dobrym słowem aby się otworzyli i dali sobie pomóc zawrócić z nieprawidłowej ścieżki. – Nie wolno nikogo marginalizować, oceniać, czy osądzać – mówił ks. Roda.

Kapłan powiedział, że obecnie w diecezjalnej Caritas najpilniejszą potrzebą jest przygotowanie godnych warunków dla kobiet z dziećmi, zwrócił uwagę na potrzebę przebudowy i rewitalizacji Domu Samotnej Matki, przytaczając przykłady osób, które nie znajdują miejsca i akceptacji we własnym domu albo go wcale nie mają.

Na zakończenie Mszy św. wolontariusze Caritas przy wejściach do kościoła zbierali datki na wsparcie placówki, której celem jest m.in. przeciwdziałanie bezradności matek, sieroctwu, przemocy w rodzinie, ubóstwu i bezrobociu oraz pomoc w zdobyciu zawodu.

- Do odnowionego Domu Samotnej Matki w Koszalinie na początku 2020 r. wprowadzą się matki z dziećmi. Zamieszka ich tu więcej i będą miały większą możliwość powrotu do społeczeństwa i zdobycia zawodu. Taką możliwość będzie miało nie jak do tej pory 11 matek z 11. dzieci, ale 16 matek z 19. dzieci. W siedzibie placówki podpisano umowy na pozyskanie funduszy unijnych na przebudowę i rewitalizację Domu Samotnej Matki – można przeczytać na stronie DSM.

« 1 »

reklama

reklama

reklama