"Chata Medyka" - Caritas Polska i Redemptoris Missio na Madagaskarze

Dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki spotkał się z o. Markiem Ochlakiem OMI, proboszczem z miejscowości Befasy na Madagaskarze, oraz Jackiem Jaroszem z fundacji Redemptoris Missio.

Rozmowa dotyczyła budowy ośrodka podstawowej opieki zdrowotnej oraz zapewnienia i doskonalenia kadr medycznych w miejscowości Befasy.

Caritas Polska dofinansowała budowę ośrodka zdrowia „Chata Medyka”. Projekt zrealizowany został na Madagaskarze, będącym jednym z najbiedniejszych krajów świata, przez Fundację Redemptoris Missio. Madagaskar nie posiada sprawnego systemu opieki zdrowotnej. Mieszkańcy miejscowości Befasy, w której budowana jest przychodnia, są pozbawieni stałej opieki zdrowotnej. Powodem tej sytuacji jest niewystarczająca liczebność wykwalifikowanej kadry oraz uciążliwa pora deszczowa, która uniemożliwia mieszkańcom okolicznych wiosek dojazd do ośrodka. „Chata Medyka” będzie przychodnią dostępną dla wszystkich mieszkańców Befasy i okolic. Będzie się w niej znajdować sala porodowa, sala obserwacyjna, magazyn i gabinet konsultacyjny. W ramach projektu prowadzone będą działania edukacyjne i warsztatowe skierowane do personelu nowej przychodni.

Jak mówi o. Marek Ochlak, trudnością na początku będzie przekonanie lokalnej ludności do wizyty u wyspecjalizowanego lekarza. Dotychczas opierano się na leczeniu tradycyjnym, niejednokrotnie z asystą szamana, ale dzięki szeroko zakrojonym akcjom edukacyjnym więcej kobiet w ciąży czy chorych dzieci będzie korzystało z możliwości, często, ratunku. Warunki są ciężkie, ale dzięki szkoleniom wolontariuszy z fundacji Redemptoris Missio wzrośnie poziom usług medycznych. Dodatkowo Caritas Polska pozyskała środki od grupy Energa na wyposażenie gabinetu lekarskiego.

źródło: Zespół Prasowy Caritas Polska

« 1 »

reklama

reklama

reklama