Chmielnik: rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs „Nasi sąsiedzi – Żydzi”

Uczniowie z Dąbrowy Białostockiej w woj. podlaskim i z Sędziszowa (świętokrzyskie) zostali zdobywcami pierwszych miejsc w ogólnopolskim konkursie „Nasi sąsiedzi – Żydzi”, którego podsumowanie zostało przeprowadzone dzisiaj podczas Spotkania z Kulturą Żydowską w Chmielniku.

 Organizatorem konkursu jest Ośrodek Edukacyjno – Muzealny Świętokrzyski Sztetl w Chmielniku oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

– Najwyżej komisja konkursowa oceniła wywiad Aleksandry Capigi z Sędziszowa, przeprowadzony z Aleksandrem Szumańskim, mieszkańcem Krakowa, urodzonym w żydowskim środowisku Lwowa oraz „Historię mojej rodziny” – film o ratowaniu Żydów w podlaskiej wiosce, przygotowany przez trzyosobowy zespół uczniów z Dąbrowy Białostockiej: Mateusza Czarkowskiego, Krystiana Hećmańczuka, Pawła Masłowskiego - informują organizatorzy konkursu, pracownicy Świętokrzyskiego Sztetla.

Zadaniem uczestników konkursu było zbadanie i zarejestrowanie - za pomocą różnych środków - stanu pamięci o dawnych mieszkańcach żydowskich, poziomu wiedzy o relacjach między społecznością polską a żydowską, przypomnienie bogatej tradycji wielokulturowej Polski i obecności w niej Żydów. Integralną część prac konkursowych stanowią relacje dotyczące II wojny światowej. Uczniowie przeprowadzali wywiady, przygotowywali filmy, relacje, słuchowiska.

Młodsi uczestnicy konkursu ślady obecności żydowskiej zaznaczali w postaci prac plastycznych.

W konkursie uczestniczyli uczniowie z: Dąbrowy Białostockiej (woj. podlaskie); Sędziszowa, Włoszczowy, Chmielnika, Małogoszcza, Ostrowca Świętokrzyskiego, Połańca (woj. świętokrzyskie); Szamotuł (woj. wielkopolskie); Kamiennej Góry (dolnośląskie); Leżajska, Jasła, Rzeszowa (pokarpackie) oraz Rędzin (śląskie).

Konkurs był organizowany po raz VII. Pokłosiem trzech pierwszych edycji stała się publikacja naukowa wydana przez IPN pt. „Nasi sąsiedzi – Żydzi. Z dziejów relacji polsko – żydowskich na Kielecczyźnie w XX wieku” pod redakcją Agnieszki Dziarmagi, Doroty Koczwańskiej-Kality, Edyty Majcher-Ociesy. Promocja książki, z udziałem autorów i redaktorów, odbyła się dzisiaj w Chmielniku.

dziar / Chmielnik

« 1 »

reklama

reklama

reklama