Czy Jan Paweł II krył pedofilów?

Po śmierci Papieża-Polaka pojawiły się kontrowersje wokół jego pontyfikatu. O walce z nadużyciami, jaką podjął św. Jan Paweł II, mówi o. Maciej Zięba OP - uczestnik seminariów w Castel Gandolfo, a także znawca pontyfikatu i nauki Jana Pawła II.

O traumie ofiar pedofilii stało się głośno na świecie w latach 80'. W Kościele problem dotyczył szczególnie terenu USA. Jakie kroki podjął św. Jan Paweł II, aby chronić dzieci i dlaczego osobą papieża zainteresował się tygodnik "Times"?

***

o. Maciej Zięba - pochodzący z Wrocławia dominikanin, w latach PRL - opozycjonista, fizyk, dr filozofii (KNS), znawca nauki Jana Pawła II

Więcej filmów o pontyfikacie JPII

« 1 »

reklama

reklama

reklama