Jak pomóc duszom zmarłych?

Ks. Zbigniew Bielas przypomina, jak dobrze przeżyć uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny.

Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przywołuje także słowa, jakie przed laty zapisała w „Dzienniczku” św. Siostra Faustyna Kowalska: „Kiedy przed dniem Zadusznym poszłam na cmentarz o szarej godzinie, cmentarz był zamknięty, jednak uchyliłam trochę drzwi i powiedziałam, że jeżeli czego żądacie duszyczki, chętnie wam zadośćuczynię, o ile mi na to reguła pozwoli. Wtem usłyszałam te słowa: spełnij wolę Boża – my o tyle jesteśmy szczęśliwe, o ile spełniłyśmy wolę Bożą. Wieczorem przyszły te dusze i prosiły mnie o modlitwę, modliłam się wiele za nie. Wieczorem, kiedy procesja wracała z cmentarza, ujrzałam całe mnóstwo dusz, które razem szły z nami do kaplicy, były modlące się razem z nami. Modliłam się wiele, bo miałam na to pozwolenie przełożonych”. (Dz 518–519)

Źródło: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia / Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama