W archidiecezji gnieźnieńskiej ruszył rok propedeutyczny

Decyzją abp. Wojciecha Polaka formacja w gnieźnieńskim seminarium duchownym rozszerzona została o roczny okres propedeutyczny, który kandydaci do kapłaństwa odbywać będą w Markowicach. W piątek 26 września 8 kleryków zameldowało się w sanktuarium.

Rok propedeutyczny nie jest nowością. Funkcjonuje już w kilku polskich diecezjach, m.in. w sąsiedniej archidiecezji poznańskiej, gdzie uruchomiony został w ubiegłym roku. Czas ten ma służyć wprowadzeniu kleryków w życie duchowe oraz w doświadczenie Kościoła jako wspólnoty zbawienia. Ma być również pomocą w osiągnięciu dojrzałości ludzkiej – także poprzez wolontariat – i jeśli to konieczne uzupełnieniu wiedzy religijnej czy ogólnej. To także czas przyglądania się motywom, jakie do seminarium młodego człowieka przywiodły, decydowania o pogłębieniu bądź zmianie tej decyzji.

O uruchomieniu roku propedeutycznego w archidiecezji gnieźnieńskiej zdecydował w lutym tego roku Prymas Polski abp Wojciech Polak, zachęcając wiernych Kościoła gnieźnieńskiego do szczególnej modlitwy za powołanych i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. „Nic nie zastąpi naszej wytrwałej modlitwy o dar nowych powołań i za powołanych – napisał. – Niech to wezwanie powraca jak najczęściej podczas Mszy świętej i nabożeństw, ale także w naszej osobistej rozmowie z Bogiem. Zawierzajmy Mu alumnów Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, stawiających kolejne kroki na drodze powołania. Prośmy również o świętość życia kapłanów i osób konsekrowanych posługujących w naszej archidiecezji”.

Klerycy roku propedeutycznego już zameldowali się w sanktuarium w Markowicach. Formację rozpoczyna 8 młodych ludzi. W piątek 26 września uczestniczyli w Mszy św. celebrowanej przez: rektora PWSD ks. dr. Przemysława Kwiatkowskiego, prefekta roku propedeutycznego ks. Pawła Rybaka, proboszcza parafii w Markowicach ks. dr. Rafała Białka oraz moderatorów gnieźnieńskiego PWSD.

Uroczysta inauguracja nowego roku formacji i studium w gnieźnieńskim seminarium duchownym w Gnieźnie odbędzie się w sobotę 5 października. O godzinie 10.00 w katedrze gnieźnieńskiej sprawowana będzie Msza św. pod przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka, z homilią ks. Remigiusza Malewicza, wykładowcy PWSD. O 11.15 w seminarium rozpocznie się część oficjalna z wykładem inauguracyjnym ks. Przemysława Tyblewskiego, prefekta Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu oraz ślubowanie kleryków roku propedeutycznego.

Formacja i studia w gnieźnieńskim PWSD w roku akademickim 2019/2020 przebiegać będą pod hasłem „Ktokolwiek idzie za Chrystusem, Człowiekiem doskonałym, sam też pełniej staje się człowiekiem” (Gaudium et spes, 41).

bgk / Gniezno

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao