Bp Mering do kapłanów i wiernych: zjednoczmy się w modlitwie i obronie życia

„Zjednoczmy się w modlitwie, w sprzeciwie, w obronie świątyń, podstawowych ludzkich i chrześcijańskich wartości, w obronie prawa do życia!” – zaapelował bp Wiesław Mering w „liście do prezbiterów i wiernych świeckich Kościoła Włocławskiego”

List datowany jest na dzień 7 listopada, gdyż przypada wtedy ważna dla Włocławka i diecezji rocznica uwięzienia bł. bp. Michała Kozala, księży (w tym profesorów seminarium) i kleryków oraz nauczycieli miasta przez Gestapo.

Biskup zaznaczył, że znajduje się u kresu swojej posługi w diecezji włocławskiej, dlatego jego list ma charakter bardzo osobisty. "Pamiętajmy, z jakiego Kościoła jesteśmy, i jak ogromną daninę krwi złożyli nasi przodkowie w wierze. Dziękuję duchownym i świeckim, którzy Chrystusa bronią i przyznają się do Niego!” - zaapelował bp Mering.

Wobec agresji – odważna postawa

Odnosząc się do aktualnej sytuacji, biskup włocławski przyznał, że patrzył „zszokowany na niesamowity poziom agresji kierowany przeciw moralności chrześcijańskiej, symbolom naszej religii, Kościołowi Jezusa. (…) Niektórzy nazywają siebie nawet… wierzącymi. Przynieśli z sobą wypisane hasła, wrzask, wulgaryzmy”. Jak wyznał, „czułby wstyd i dyskomfort – milcząc. Chrystus mówił, że ‘kamienie wołać będą’ (Łk 19,40), jeżeli nam zabraknie odwagi. Dlatego do wiernych Kościoła apeluję o obronę naszych świętości”.

Hierarcha stwierdził, że przez świat przetacza się zorganizowana machina antychrześcijańska, za którą stoją „nieograniczone pieniądze, media nieszukające prawdy i obiektywizmu, ale sensacji, i – wreszcie – grupy nazywające siebie ‘postępowymi katolikami’". Biskup przestrzegł: "Próbują przeorać nasze sumienia, a my, często w imię wątpliwych korzyści cofamy się coraz bardziej i dalej od Jezusa!” Bp Mering zaapelował, by nie dopuszczać zamętu do serc i wyraził wdzięczność wszystkim, którzy trwają w tym niełatwym czasie przy Chrystusie.

Wypaczone sumienia

Odnosząc się do protestów, jakie wybuchły w Polsce po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, bp Mering stwierdził: „Manipulacje i kłamstwa wypaczyły sumienia wielu naszych Rodaków. Wśród młodych Polaków zapanowała moda na walkę z Kościołem Jezusa. Z narodowej pamięci wymiata się nauczanie św. Jana Pawła II”.

Biskup włocławski zwrócił się do diecezjan z prośbą o męstwo, odwagę dawania świadectwa, o wyrazistość poglądów: „Żadne umizgi wobec wrogów Chrystusa nie przyczynią nam ich sympatii. Musimy umieć przyznać się do Chrystusa tak, jak to od wieków czynili chrześcijanie! Proszę zatem księży i świeckich o najgłębszą refleksję i zdecydowanie. Dziękuję rodzicom, dla których wartością jest mądre kształtowanie sumień dzieci! Rozmawiajcie z nimi i podejmujcie w rozmowach sprawy naprawdę ważne!” – napisał w liście do diecezjan bp Wiesław Mering.

« 1 »

reklama

reklama

reklama