Ks. Tadeusz Michalik członkiem zarządu Fundacji św. Józefa

Marta Titaniec i ks. Tadeusz Michalik powołani zostali do zarządu Fundacji św. Józefa, założonej przez polski episkopat dla wszechstronnego wsparcia osób pokrzywdzonych przez sprawców wykorzystywania seksualnego nieletnich.

Ks. Tadeusz Michalik urodził się w 1976 r. w Krynicy Zdroju.

Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w roku 2001 obroną pracy magisterskiej z teologii fundamentalnej. W tym samym roku przyjął sakrament święceń i został skierowany do pracy duszpasterskiej. Jako wikariusz parafialny m.in. katechizował dzieci i młodzież.

W 2005 roku na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie obronił licencjat z teologii, równocześnie realizując studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zwieńczył obroną rozprawy doktorskiej w 2008 r.

Po obronie doktoratu został skierowany do pracy w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie podejmując funkcję wizytatora diecezjalnego nauki religii. Od 2008 do 2019 roku był koordynatorem diecezjalnym Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, a od roku 2009 wykłada również na wydziale teologicznym UPJPII sekcja w Tarnowie m. in. katechetykę i dydaktykę w ramach zajęć zleconych.

Był w pierwszej grupie absolwentów studiów podyplomowych z zakresu profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży, organizowanych na Akademii Ignatianum w Krakowie przez Centrum Ochrony Dziecka.

- Widzimy, że jest potrzeba dobrego zorientowania w tych tematach. Studia, które zrealizowałem, były pierwszymi takimi w Polsce. Zorganizował je na Ignatianum o. Adam Żak. Jako pracownicy Wydziału Katechetycznego Kurii byliśmy naturalnymi osobami, by takie studia podjąć i nie ukrywam, że szybko zdobyta wiedza okazała się potrzebna – mówi w rozmowie z KAI ks. Tadeusz Michalik.

Zdobyte kompetencje pozwoliły organizować szereg prewencyjnych warsztatów i spotkań dla księży, katechetów i sióstr zakonnych w diecezji tarnowskiej i poza jej granicami. Były to często inicjatywy pionierskie w Polsce.

W 2019 roku wraz z Martą Titaniec został powołany na członka zarządu Fundacji Św. Józefa, powołanej przez episkopat Polski by wspierać ofiary wykorzystywania seksualnego przez księży i inne osoby związane z Kościołem.

- Z Martą Titaniec poznaliśmy się dopiero w listopadzie zeszłego roku. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że panuje między nami atmosfera wzajemnego zrozumienia. Myślę, że wiele dobrego możemy razem zrobić na tym polu, zwłaszcza że pani Marta ma bardzo bogate doświadczenie i kompetencje – mówi ks. Michalik. Mówiąc o zadaniach Fundacji podkreśla dwa kierunki – prewencję i pomoc ofiarom.

- Ks. Tadeusz jest bardzo empatycznym człowiekiem. Stoi po stronie skrzywdzonych. Od lat też jest zaangażowany w swojej diecezji w pomoc pokrzywdzonym. Ma więc wiedzę odnośnie potrzeb na poziomie lokalnym, co będzie pomocne w działaniach Fundacji - mówi w rozmowie z KAI Marta Titaniec.

dg / Warszawa

***

Fundacja św. Józefa powołana została przez biskupów na odbywającym się w dniach 8-9 października w Warszawie 384. zebraniu plenarnym KEP. Jej celem – jak tłumaczył Prymas Polski – będzie wspomaganie istniejących inicjatyw i podejmowanie nowych działań na rzecz różnorakiej pomocy osobom skrzywdzonym przez osoby duchowne. Finansowanie inicjatywy bazuje na środkach przekazanych przez diecezje, pochodzących od księży i biskupów. Fundacją pokieruje Marta Titaniec, która jest współinicjatork inicjatywy „Zranieni w Kościele”.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama