Niech owocem naszej tęsknoty będzie wytrwała modlitwa o nowe powołania

- Niech jednym z owoców naszej dzisiejszej tęsknoty będzie wytrwała modlitwa o nowe powołania do służby w Kościele, modlitwa o odwagę dla tych, których Bóg powołuje i o wytrwanie w powołaniu - zaleca ks. dr Panek.

Do tego, by jednym z owoców naszej dzisiejszej tęsknoty (za sakramentami) była wytrwała modlitwa o nowe powołania do służby w Kościele wzywa w liście do diecezjan rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Ks. dr Marek Panek w skierowanym słowie, które zwykle było odczytywane w Poniedziałek Wielkanocny w parafiach archidiecezji katowickiej zachęca do modlitwy o odwagę dla tych, których Bóg powołuje i o wytrwanie w powołaniu.

- Chrystus zmartwychwstał, jak zapowiedział, radujmy się wszyscy, ponieważ króluje na wieki - pisze w liście ks. dr Marek Panek. Dalej rektor śląskiego seminarium pyta, czy także my dzisiaj potrafimy wyrazić radość nawiązując do obecnej sytuacji pandemii koronawirusa.

- Lęk, smutek i niepewność są nieodłącznym elementem ludzkiego życia. Pojawiają się w różnych sytuacjach i na ogół przemijają, choć przecież towarzyszą również niejednemu człowiekowi przez bardzo długi czas, nieraz przez całe życie - pisze ks. Panek.

Rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego podkreśla, że dzisiaj te negatywne emocje są zwielokrotnione. - Z jednej strony uświadamiamy sobie naszą kruchość i słabość, a z drugiej - doświadczamy mocy miłości bliźniego, która przyjmuje bardzo różne, konkretne formy, nieraz nawet heroiczne - zaznacza w liście. Dalej pisze o wdzięczności wobec wszystkich ludzi troszczących się i walczących o nasze zdrowie i życie. Zachęca też do modlitwy za nich.

- Nade wszystko szukamy jednak nadziei i oparcia - i znajdujemy je - w Bogu - wskazuje ks. dr Marek Panek. - Jezus Zmartwychwstały jest z nami także w najtrudniejszych, trudnych do zrozumienia, chwilach naszego życia. Niech nic nie pozbawi nas płynącej stąd radości! - wzywa w przesłaniu.

Pisze dalej, że ta radość splata się z tęsknotą, bo nie możemy gromadzić się w naszych parafialnych kościołach na Eucharystii. - Kiedy nie można się gromadzić we wspólnotach parafialnych, trzeba się gromadzić we wspólnotach domowego Kościoła, korzystając w miarę możliwości ze współczesnych środków komunikacji - zachęca rektor śląskiego seminarium.

Porównuje obecną naszą sytuację do losu zesłańców w Związku Sowieckim, czy więźniów obozów koncentracyjnych. - Niech więc jednym z owoców naszej dzisiejszej tęsknoty będzie wytrwała modlitwa o nowe powołania do służby w Kościele, modlitwa o odwagę dla tych, których Bóg powołuje i o wytrwanie w powołaniu. Tej modlitwie niech towarzyszy także nasza postawa otwartości i pomocy w rozeznawaniu życiowego powołania oraz umacniania w nim - zaleca ks. dr Panek.

Przypomina jednocześnie, że po Świętach Wielkanocnych rozpoczną się zapisy do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. Wszystkie informacje mają być umieszczone na stronie Internetowej: www.seminarium.katowice.pl. Ks. rektor podkreśla, że istotnym elementem formacji seminaryjnej są studia teologiczne, odbywane na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. W liście dziękuje też za duchowe i materialne wsparcie śląskiego seminarium i Wydziału Teologicznego.

Na koniec składa świąteczne życzenia: "Niech Zmartwychwstały Chrystus opromienia swoim światłem wszystkie mroki waszego życia, niech wnosi w wasze życie nadzieję i pokój!".

Słowo rektora Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach zwykle było odczytywane w Poniedziałek Wielkanocny w parafiach archidiecezji katowickiej. Tego dnia wierni archidiecezji składali również ofiarę na działalność śląskiego seminarium i Wydziału Teologicznego UŚ.

Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne istnieje od 1924 roku - wtedy jego siedziba mieściła się w Krakowie. Do Katowic zostało przeniesione w 1980 roku. Obecnie w seminarium kształci się 60 alumnów.

asp / Katowice

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama