Poparcie dla posłów mocno popierających "Zatrzymaj aborcję"

W imieniu obrońców życia i rodziny, poznańska Fundacja „Głos dla Życia” wysłała 4 maja 2020 r., specjalny list, w którym podziękowała tym posłankom i posłom, którzy głosowali za skierowaniem projektu ustawy „Zatrzymaj aborcję” do drugiego czytania i przyjęcia jej bez dalszej zwłoki.

Fundacja wskazuje, że w obecnej sytuacji polityczno-społecznej zachowanie takie było aktem odwagi cywilnej, gdyż sprzeciwiło się taktyce odwlekania tematu w nieskończoność.

Przypomnijmy, że obywatelski projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję” zakłada wykreślenie z obowiązującego prawa możliwości zabicia dziecka poczętego ze względu na podejrzenie niepełnosprawności bądź choroby. Pod projektem podpisało się ponad 830 tys. obywateli. Został on złożony w Sejmie jesienią 2017 r. i do tej pory nie został poważnie potraktowany. Podobnie jak w poprzedniej kadencji Sejmu, projekt skierowano do komisji zdrowia oraz komisji polityki społecznej i rodziny.

Prezes Fundacji „Głos dla Życia”, dr Paweł Wosicki powiedział: „Kierujemy podziękowania tym posłankom i posłom, którzy chcieli wreszcie podjąć realne działanie na rzecz usunięcia tzw. przesłanki eugenicznej dotyczącej dzieci poczętych”.

Wosicki przytoczył także fragment listu: „Jako obrońcy życia wielokrotnie podkreślaliśmy, że prawo chroniące życie każdego dziecka bez wyjątku dobrze służy matce dziecka poczętego, jego rodzicom i całemu społeczeństwu. Jednoznaczne opowiedzenie się za projektem „Zatrzymaj aborcję”, należy ocenić jako wyraz dobrze pojętego patriotyzmu i dbałości o narodową wspólnotę. Jest to przecież szczególnym obowiązkiem każdego polityka, w tym parlamentarzysty”.

Za: Sekretarz Fundacji „Głos dla Życia”

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao