Stop oszczerstwom wobec św. Jana Pawła II. Światowe media cytują wypowiedź KUL-u

Media na świecie cytują wypowiedź Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w której Kolegium Rektorskie wyraziło swój ból z powodu oskarżeń i oszczerstw, jakie zostały skierowane ostatnio przeciwko papieżowi. Kolegium podkreśliło, że za tezami oczerniającymi św. Jana Pawła II nie idą żadne fakty.

Zarówno anglojęzyczne, jak i niemieckojęzyczne media, głównie katolickie, cytują wypowiedź Kolegium Rektorskiego KUL. Podkreślają szczególnie zdanie, że Papież z Polski rozpoczął walkę z oprawcami i wprowadził zasadę „zerowej tolerancji dla pedofilii”.

Rektor i prorektorzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego wykładowcą był św. Jan Paweł II, zaznaczyli, że z dokumentu jasno wynika, że papież został cynicznie oszukany przez McCarricka, a w działaniach Ojca Świętego nie wskazano żadnych zaniedbań i zaniechań. Kolegium przedstawiło konkretne fakty, a następnie wyraziło stanowczy sprzeciw, który skierowało do autorów fałszywych i tendencyjnych publikacji. Kolegium stwierdziło, że celem takich publikacji nie jest dobro ofiar nadużyć oraz bezwzględna ochrona dzieci i młodzieży, ale szkalowanie dobrego imienia św. Jana Pawła II i podważanie jego autorytetu.

„Pontyfikat tego papieża miał wielki wpływ na losy Kościoła, świata, Europy i Polski. Osoba, personalistyczny styl działania i zakorzenione w Ewangelii nauczanie św. Jana Pawła II są dla nas wzorem, źródłem inspiracji i drogowskazem w codziennym zmaganiu o poszanowanie godności i sakralnej nietykalności każdej osoby ludzkiej. Są wręcz najwyższym imperatywem przynaglającym do ochrony dzieci i młodzieży, czyli osób najbardziej narażonych na wykorzystywanie i różne formy manipulacji” – czytamy na stronie KUL-u.

kul.pl

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao