Włocławek: księża popierają postulat 1 osoba na 9 m2 w kościele

– Trudno wyobrazić sobie, aby większość wiernych na dłuższy czas została pozbawiona świątyni, uczestnictwa we Mszy św. i korzystania z sakramentów... Kościół i życie sakramentalne nie są rzeczywistością wirtualną – mówi ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii Diecezjalnej we Włocławku.

Już w miniony piątek 17 kwietnia, nazajutrz po konferencji Premiera i Ministra Zdrowia zapowiadającej program „Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19”, Kuria zwróciła się do księży proboszczów, aby za pośrednictwem księży dziekanów przekazali informacje o powierzchni świątyni oraz po wyliczeniu – o liczbie osób, jaka będzie mogła uczestniczyć w nabożeństwach wewnątrz kościoła. Księża dziekani do dziś mieli przesłać do Kurii zebrane informacje ze swojego dekanatu – wyjaśnia Kanclerz Kurii.

Ponadto, jak zaznacza ks. Niemira, księża proboszczowie zostali zobowiązani do podania wiernym w niedzielę 19 kwietnia informacji o liczbie osób, ustalonych według nowych zasad, które od poniedziałku 20 kwietnia mogą przebywać w świątyni podczas nabożeństwa. Księża proboszczowie wywiesili również informację o liczbie osób na drzwiach kościoła, tak by była ona dostępna dla wiernych wchodzących do świątyni. Taki obowiązek zapisany został ponadto w najnowszym zarządzeniu biskupa włocławskiego Wiesława Meringa dostosowującym zasady pracy duszpasterskiej do nowych okoliczności.

- Księża diecezji odpowiedzialnie podchodzą do rekomendacji rządowych i zarządzeń Kurii, za co wyrażam im wdzięczność. Mogę też powiedzieć, że zasadniczo nasi wierni ze zrozumieniem dostosowują się do obowiązujących w kościele zasad. Najtrudniej pogodzenie się z pewnymi koniecznymi zmianami wymuszonymi nadzwyczajną sytuacją epidemiczną przychodzi części osób starszych, ale staramy się cierpliwie wyjaśniać i przychodzić im z pomocą – tłumaczy kanclerz włocławskiej Kurii.

Ks. Niemira podkreśla, że księża, chociaż wysoko oceniają działania rządu w sytuacji epidemii, to jednak wyrażają opinię, że obowiązująca zasada określająca limit wiernych w kościołach jest zbyt restrykcyjna i popierają głos abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP, który proponował, aby ilość uczestników liturgii ustalać proporcjonalnie, wyliczając ją według zasady jedna osoba na 9 m2.

„Trudno wyobrazić sobie, aby większość wiernych na dłuższy czas została pozbawiona świątyni, uczestnictwa we Mszy św. i korzystania z sakramentów. Mimo licznych inicjatyw transmisji nabożeństw w mediach, Kościół i życie sakramentalne nie są rzeczywistością wirtualną. Wiemy, że Msza św. przez telewizję czy Internet to nie to samo, co udział w świątyni. Duszpasterze tęsknią za swoimi wiernymi, a wierni tęsknią za duszpasterzami, za świątynią, za sakramentami, za Eucharystią, za Komunią Świętą” – zaznacza ks. Niemira.


ks.an / Włocławek

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama