ABC ubezpieczeń wzajemnych dla instytucji kościelnych

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych ubezpiecza już ponad 100 instytucji kościelnych w całej Polsce. Są wśród nich największe diecezje.

ABC ubezpieczeń wzajemnych dla instytucji kościelnych

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych ubezpiecza już ponad 100 instytucji kościelnych w całej Polsce. Są wśród nich największe diecezje, męskie i żeńskie zakony oraz Konferencja Episkopatu Polski. Atuty TUW PZUW, który należy do Grupy PZU, to atrakcyjna cena, bezpieczeństwo i szyta na miarę oferta.

Towarzystwo właśnie świętuje swoją piątą rocznicę.  – Nadaliśmy idei ubezpieczeń wzajemnych nowoczesny wymiar. Ale u jego podstaw leżą te same idee, na których opierały się pierwsze, powstające jeszcze w XIX wieku polskie towarzystwa ubezpieczeniowe: solidarność, współpraca i wzajemna pomoc. Wyrastają z chrześcijańskich wartości – podkreśla prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Na czym polega wzajemność w ubezpieczeniach? Opisuje to przewodnik po TUW PZUW.

A jak św. Antoni

Jest patronem Związku Wzajemności Członkowskiej TUW PZUW, który ubezpiecza instytucje kościelne.

B jak bezpieczeństwo

Za TUW PZUW stoi wiarygodność i siła największej w Europie Środkowo-Wschodniej grupy finansowej, czyli PZU. Stoją też najlepsi specjaliści Grupy PZU od inżynieryjnej oceny ryzyka. Przodują w tworzeniu rozwiązań, które zwiększają ubezpieczeniowe bezpieczeństwo.

C jak członek Towarzystwa

Jest ich w TUW PZUW ponad 430. Istota ubezpieczeń wzajemnych polega właśnie na tym, że ubezpieczeni są jednocześnie członkami Towarzystwa i współdecydują o nim.

D jak dynamika

TUW PZUW należy do światowej czołówki towarzystw ubezpieczeń wzajemnych o największej dynamice wzrostu. W prestiżowym rankingu Global 500 z 2019 roku był drugi na świecie.

E jak Energa

To jedna z większych spółek, która powierzyła swoje bezpieczeństwo ubezpieczeniowe TUW PZUW. Obok takich potentatów, jak Totalizator Sportowy, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Tauron, Enea czy Grupa Azoty. Oprócz instytucji kościelnych Towarzystwo ubezpiecza prawie 150 podmiotów gospodarczych.

F jak finanse

Atutem TUW PZUW jest oferta dopasowana do finansowych możliwości i potrzeb ubezpieczonego. Aby je poznać, eksperci TUW PZUW zaczynają często od audytu ubezpieczeniowego. Celem jest szacowanie ryzyk w różnych dziedzinach, by na tej podstawie określić optymalną wysokość składki i zakres ubezpieczenia. Im lepiej zostaną zdiagnozowane, tym łatwiej będzie ich uniknąć. Im więcej szkód, którym uda się zapobiec, tym niższą składkę Towarzystwo będzie mogło z czasem zaproponować.

G jak Grupa PZU

Do niej należy TUW PZUW. Grupa ma prawie 380 mld zł aktywów i 22 mln klientów. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce.

H jak historia

Sięga XIX wieku, gdy na ziemiach polskich powstawały pierwsze towarzystwa ubezpieczeniowe. Opierały się właśnie na wzajemności. Miały patriotyczny charakter, niosąc pomoc polskim rzemieślnikom, rolnikom i przedsiębiorcom. Do nich nawiązuje TUW PZUW.

I jak innowacje

TUW PZUW wspiera je i promuje, a pandemia COVID-19 nadała temu dodatkowy, bo społeczny wymiar. Dzięki Towarzystwu do szpitali trafiają tzw. opaski życia i bezprzewodowe stetoskopy. To sprzęt, który umożliwia zdalne monitorowanie zdrowia pacjentów i pozwala lekarzom ograniczać ryzykowne kontakty z zakażonymi. Wspiera leczenie chorych, chroniąc personel medyczny przed zakażeniem.

J jak św. Jan Paweł II

TUW PZUW włączył się w zainicjowany przez Archidiecezję Lwowską projekt budowy Centrum Ekumenicznego św. Jana Pawła II we Lwowie, w którym mają być organizowane spotkania religijne i wydarzenia edukacyjne. To element działalności sponsoringowej Towarzystwa, które wspiera zarówno inicjatywy na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego, jak też projekty służące bezpieczeństwu i ochronie zdrowia. Sfinansowało m.in. zakup aparatu USG do monitorowania postępu porodu dla Uniwersyteckiemu Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

K jak Kościół, konsekrowani i Konferencja Episkopatu

Instytucje kościelne to prawie jedna czwarta członków Towarzystwa. Są wśród nich diecezje, zakony męskie i żeńskie, a także Konferencja Episkopatu Polski.

L jak lider

TUW PZUW już po czterech latach działalności stał się liderem rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Ma w nim prawie jedną trzecią udziału.

Ł jak Łódź

To największy samorząd wśród ubezpieczanych przez TUW PZUW. Członkami Towarzystwa są też mniejsze miasta, jak Słupsk, Zgierz czy Olkusz, zupełnie małe, jak Nasielsk oraz gminy wiejskie.

M jak medycyna

Oferta TUW PZUW dla osób duchownych, a także świeckich pracowników instytucji kościelnych, wolontariuszy i ich rodziny to – oprócz ubezpieczeń majątkowych – także pakiety medyczne, które zapewniają kompleksową opiekę zdrowotną. Ceny pakietów zaczynają się od kilkunastu złotych miesięcznie. Dają dostęp do ponad 20 lekarzy-specjalistów i możliwość badań diagnostycznych. Bez skierowania i bez limitu. Usługi świadczy potentat na rynku, czyli PZU Zdrowie. Ma 130 własnych i ponad 2200 partnerskich przychodni w ponad 600 miastach w Polsce.

N jak non-profit i jak nadwyżka

TUW PZUW nie działa dla zysku. To, co u komercyjnych ubezpieczycieli jest zyskiem, w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych stanowi nadwyżkę, która może wrócić do ubezpieczonych. Sami decydują o jej wykorzystaniu.

O jak Ogrodowa

Przy tej ulicy w Warszawie, pod numerem 58, mieści się TUW PZUW. Jego siedzibą jest nowoczesny biurowiec City Gate.

P jak podróżne ubezpieczenie

To nowa oferta TUW PZUW dla osób duchownych podróżujących za granicę. Obejmuje finansowanie pomocy medycznej, w tym wizyt lekarskich, leczenia, badań, zabiegów i operacji oraz pobytu w szpitalu, a także transport do placówki medycznej, miejsca zakwaterowania za granicą albo do Polski. Zapewnia nawet pomoc tłumacza i pomoc prawną za granicą oraz organizację leczenia i rehabilitację po powrocie do kraju. Przedmiotem ubezpieczenia jest też m.in. odpowiedzialność cywilna w przypadku wyrządzenia komuś szkody i utrata bagażu.

R jak rating

TUW PZUW jest jedynym towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, które legitymuje się ratingiem prestiżowej międzynarodowej agencji S&P. Przyznana Towarzystwu wysoka ocena ratingowa A- jest wyznacznikiem jego wiarygodności.

S jak szpital

Placówki medyczne, w większości szpitale, obok instytucji kościelnych i podmiotów gospodarczych, stanowią największą liczbę członków TUW PZUW. Towarzystwo ubezpiecza około 170 placówek medycznych w całej Polsce.

T jak transparentność

Wynika z samej istoty ubezpieczeń wzajemnych. Ubezpieczeni w TUW PZUW, będąc jego członkami, mają dostęp do finansów Towarzystwa.

U jak usługi

Są skrojone na miarę każdego ubezpieczonego. Sprzyja temu negocjowanie umów.

W jak wspólnota i jak wzajemne wsparcie

Z tych wartości, głęboko zakorzenionych w chrześcijaństwie, wzięła się idea ubezpieczeń wzajemnych. Pierwsze założone przez Polaków i z ich inicjatywy było Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń od Ognia „Florian”. Powstało w 1860 roku w Krakowie po największym w dziejach miasta pożarze, który strawił pałac biskupów, cztery kościoły i liczne domy. Święty Florian figurował w herbie towarzystwa, a do elewacji budynków, które wykupiły polisę, przytwierdzano metalowe tabliczki opatrzone jego wizerunkiem.

Z jak Związki Wzajemności Członkowskiej

To TUW-y w TUW-ie. Tworzą je członkowie TUW PZUW o podobnym profilu działalności i związanym z tym ryzyku, a więc w przypadku instytucji kościelnych – Związek Wzajemności Członkowskiej św. Antoni. Członkowie TUW PZUW rozliczają się w ramach swoich związków aby uniknąć sytuacji, że takie samo ryzyko obarcza np. dużą firmę i niewielki zakon.

Materiał sponsporowany przez TUW PZUW
 

« 1 »
TAGI:

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao