Enea Operator dzięki specjalnym algorytmom optymalizuje pracę sieci elektroenergetycznej

Enea Operator opracowała system zarządzania danymi, umożliwiający analizowanie pomiarów energii elektrycznej pochodzących ze stacji transformatorowych średniego na niskie napięcie. Dzięki specjalnie zaprojektowanym algorytmom możliwa jest optymalizacja pracy sieci dystrybucyjnej.

Algorytmy stworzone przez specjalistów z Enei Operator umożliwiają także szybkie i skuteczne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, zanim ich negatywne skutki odczują odbiorcy energii elektrycznej. 

Algorytmy optymalizujące pracę sieci elektroenergetycznych zostały zbudowane w oparciu o trzy filary: dane pomiarowe pracy sieci, standardy Enei Operator oraz wiedzę ekspercką pracowników spółki, wspartą przez zespoły badawcze z polskich uczelni. Enea Operator wykorzystuje obecnie pięć zaawansowanych algorytmów, które pobierają dane ze stacji bilansujących.

Algorytm doboru transformatora został stworzony dzięki współpracy z Politechniką Poznańską. Bazuje na rzeczywistych danych pomiarowych z pełnego roku. Uwzględnia dobowe, tygodniowe oraz sezonowe zmiany obciążenia transformatorów.

– Celem wdrożenia tego algorytmu jest optymalny dobór mocy transformatora i redukcja strat sieciowych. Algorytm pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie kosztów, a także znacząco wpływa na spadek emisji CO2, co czyni go rozwiązaniem proekologicznym – powiedział Marek Szymankiewicz, wiceprezes Enei Operator ds. infrastruktury sieciowej.

Algorytm optymalizacji przerw planowych wyznacza optymalne godziny dla planowania niezbędnych prac utrzymaniowych i modernizacyjnych na sieci energetycznej przeprowadzonych na stacjach SN/nN (transformujących napięcie ze średniego na niskie).

– Dzięki temu rozwiązaniu możemy lepiej planować godziny przerw w dostawie energii elektrycznej, aby prace eksploatacyjne były jak najmniej uciążliwe dla naszych klientów. Spółka minimalizuje w ten sposób także ilość niedostarczonej energii – powiedział Grzegorz Marciniak, dyrektor Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową w Enei Operator.

Algorytm doboru przełącznika zaczepów analizuje, na którym poziomie należy ustawić przełącznik w transformatorze, aby klienci otrzymali najlepsze parametry napięcia. Jest to szczególnie istotne dla prosumentów wprowadzających energię do sieci, czyli dla coraz liczniejszej grupy odbiorców podłączonych do sieci dystrybucyjnej. Dzięki algorytmowi osoby zarządzające siecią Enei Operator otrzymują informację, że ustawienie przełącznika zaczepu jest optymalne lub że należy zmienić jego pozycję.

Kolejnym algorytmem wykorzystywanym przez Eneę Operator jest algorytm doboru rezerwowego źródła zasilania. Informacjami wejściowymi dla tego modelu są dane pomiarowe rejestrowane bezpośrednio przez licznik bilansujący, czyli licznik zamontowany na stacji transformatorowej średniego na niskie napięcie. Algorytm ten jest przydatny w sytuacjach awaryjnych; pozwala w szybki i precyzyjny sposób dobrać odpowiednią moc agregatu.

– Na podstawie analizowanych przez algorytm danych wyznaczany jest profil maksymalnych i średnich wartości obciążenia oraz optymalna wartość mocy potrzebnego agregatu. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest zastosowanie agregatu na danej stacji, którego parametry są zbliżone do optymalnych – podsumowuje Grzegorz Marciniak.

Każdy z pięciu wdrożonych przez Eneę Operator algorytmów został zaimplementowany do centralnego systemu akwizycji danych pomiarowych, którego rolę pełni aplikacja origAMI. Pozyskiwanie tak dużej ilości danych jest dużym wyzwaniem, jednak istotniejszy jest sposób i skuteczność zarządzania nimi. Aplikacja origAMI służy m.in. do gromadzenia użytecznych danych pomiarowych i wykorzystuje je w algorytmach mających na celu monitorowanie, kontrolę i ciągłą poprawę parametrów napięcia energii dostarczanej odbiorcom Enei Operator. Odpowiednio wykorzystane dane pozwalają spółce realizować nadrzędny cel: nieprzerwane dostawy energii elektrycznej o właściwych parametrach jakościowych do wszystkich klientów z obszaru działania Enei Operator, obejmującego północno-zachodnią część Polski.

Więcej o algorytmach optymalizujących pracę sieci elektroenergetycznej można znaleźć na stronie internetowej spółki:

https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/publikacje-merytoryczne/wykorzystanie-danych-pomiarowych-ze-stacji-bilansujacych.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama