Katolicki kościół w Nowogrodzie zwrócony wiernym

Władze w Rosji zwróciły kościół wiernym katolickim po 25 latach oczekiwania. Jak donosi agencja ACI Stampa, kościół św. Piotra i Pawła w Nowogrodzie, został oficjalnie oddany katolikom 15 marca.

Pierwszą uroczystą liturgię w odrestaurowanym kościele odprawił Biskup Mikołaj Dubinin, O.F.M. Conv.,  ćwierć wieku po wystosowaniu przez katolików oficjalnej prośby o zwrot własności. Bp Dubinin jest biskupem pomocniczym katolickiej archidiecezji Matki Bożej w Moskwie.

Świątynia została zbudowana w 1893 roku przez polskich katolików deportowanych do Nowogrodu, miasta o długiej i bogatej historii, położonego około 190 km od Petersburga w północno-zachodniej części Rosji.

Po rewolucji budynek przejęty został przez władze, a w 1933 r. bolszewicy zniszczyli kościół, zamieniając go w kino Rodina (Ojczyzna). Po upadku Związku Radzieckiego w 1991 r. miejscowi katolicy zaczęli wykorzystywać część dawnego kościoła do sprawowania liturgii.

W latach 2009-2010 katolicy pozyskali fundusze rządowe na odrestaurowanie wież kościoła. Następnie udało im się doprowadzić do uznania budynku za „zabytek o wartości federalnej”. Złożyli także kilka kolejnych wniosków o umożliwienie ponownego wykorzystania kościoła do celów sakralnych.

Chociaż statystycznie katolicy stanowią zaledwie 0,5% 144-milionowej populacji Rosji, obecni są w Nowogrodzie od wielu wieków. Historycy sugerują, że już w XII w. istniał tam kościół pod wezwaniem św. Olafa dla kupców z krajów bałtyckich i skandynawskich oraz kościół pod wezwaniem św. Piotra dla ludności niemieckojęzycznej. Wspólnota katolicka w tym mieście uległa rozproszeniu w XV wieku, odbudowała się w XIX wieku, a w czasach komunizmu musiała zejść do podziemia.

Zwrot mienia nie jest jedyną troską Kościoła katolickiego w Rosji. Jako poważny problem postrzega się nowe prawo, które może prowadzić do ograniczenia wolności religijnej mniejszości wyznaniowych. Duma Państwowa Rosji, zatwierdziła 24 marca poprawki do ustawy z 1997 roku o wolności sumienia i związkach wyznaniowych.

Ustawa nakłada na zagranicznych duchownych obowiązek posiadania „nowego zaświadczenia od rosyjskiej organizacji religijnej”, choć osoby, które obecnie przebywają w Rosji, są zwolnione z tego wymogu. Wśród przepisów ustawy jest także obowiązek corocznego przedkładania Ministerstwu Sprawiedliwości listy członków danego Kościoła. Poprawki muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez Radę Federacji, wyższą izbę rosyjskiego parlamentu.

Na spotkaniu w Saratowie, w dniach 10-11 marca, biskupi katoliccy zwrócili uwagę na pewne pozytywne aspekty ustawy, ale wyrazili też swoje zastrzeżenia. W oświadczeniu na stronie internetowej biskupów napisano: „Uczestnicy spotkania omówili projekt ustawy o zmianach w ustawie «O wolności sumienia i o stowarzyszeniach religijnych». Wyrażają zadowolenie z poprawek wprowadzonych do projektu w ramach pierwszego czytania projektu ustawy w Dumie Państwowej. Jednocześnie nadal niepokoją niektóre aspekty tego projektu, w tym wprowadzenie dodatkowych kursów i certyfikacji nowo przybyłych duchownych, podczas gdy ze względu na brak jasno określonych standardów nie można się do tego przygotować”.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao