Św. Karol Boromeusz – patron św. Jana Pawła II

4 listopada Kościół katolicki wspomina św. Karola Boromeusza. Ciekawą biografię tego świętego przypomniała na kanale YouTube Telewizja Misericordia w swoim cyklu „Skarby Kościoła”. Warto dziś też przypomnieć, jak wielkim szacunkiem darzył tego świętego inny święty – Jan Paweł II (Karol Wojtyła).

Św. Karol Boromeusz był wybitnym humanistą, oddanym Kościołowi biskupem Mediolanu. Jego życiorys prezentuje w ciekawy sposób Telewizja Misericordia. Warto posłuchać.

Natomiast nie sposób nie wspomnieć i o tym, jak wielką czcią darzył św. Karola Boromeusza inny święty – św. Jan Paweł II, który na chrzcie otrzymał imię Karol. „Moi najukochańsi Rodzice nadali mi imię Karol, które także było imieniem mego ojca. Bez wątpienia nigdy nie mogli przewidywać (oboje umarli młodo), że to imię miało otworzyć ich dziecku drogę wśród wielkich wydarzeń dzisiejszego Kościoła. Święty Karol! Ileż razy klękałem przed jego relikwiami w katedrze mediolańskiej. Ileż razy zastanawiałem się nad jego życiem, wpatrując się w swoim umyśle w gigantyczną postać tego człowieka Bożego i sługi Kościoła, Karola Boromeusza, kardynała, biskupa Mediolanu i człowieka Soboru” – mówił Jan Paweł II.

„Mój patron! W jego imieniu moi rodzice, moja parafia, moja ojczyzna, chcieli przygotować mnie od samego początku do szczególnej służby w Kościele, w kontekście dzisiejszego Soboru, ze wszystkimi zadaniami połączonymi z jego realizacją, a także w całokształcie do-świadczeń i cierpień dzisiejszego człowieka. [...] Obym przynajmniej w części mógł być jego naśladowcą! Spodziewam się, że wasze modlitwy, modlitwy wszystkich dobrych, szlachetnych, życzliwych ludzi, moich braci, pomogą mi w tym” – dzielił się swego czasu przyszły święty Kościoła katolickiego, święty papież.

źródło: karolboromeusz.diecezja.pl; youtube.com - Telewizja Misericordia

« 1 »

reklama

reklama

reklama