Dzień, który trwa. Sprawdź, gdzie jeszcze odbywają się wydarzenia związane z Wyklętymi

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypada 1 marca. Jednak obchody i inne wydarzenia upamiętniające bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego będą trwały w całej Polsce. Publikujemy listę niektórych inicjatyw, w których można jeszcze wziąć udział.

Od 3 marca na kanale IPNtv 2024 można oglądać film „Kobiety wyklęte. Represje komunistycznego aparatu bezpieczeństwa wobec kobiet –  działaczek podziemia niepodległościowego”. Film przedstawia tragiczne losy wybitnych działaczek podziemia niepodległościowego, zaangażowanych w działalność różnych pionów walki z okupantami, a w szczególności w działalność pionu wywiadowczego AK, NSZ, Delegatury Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia WiN.

1–15 marca 2024, Kielce – prezentacja wystawy biograficznej: „Łukasz Ciepliński” (Areszt Śledczy).

1–31 marca 2024, Podzamcze Chęcińskie – prezentacja wystaw: „Armia Krajowa” oraz „Witold Pilecki” (Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne).

4 marca, poniedziałek

4 marca 2024, Łomża – wykład „W akcji. Żołnierze Podziemia Antykomunistycznego na Ziemi Łomżyńskiej” (Przystanek Historia Łomża).

4 marca 2024, Tymbark – wykład „Zapomniana historia Żołnierzy Wyklętych (Biblioteka Publiczna).

5 marca, wtorek

5 marca 2024, Warszawa, 17.00 – promocja książki prof. dr. hab. Andrzeja Zawistowskiego pt. „Koszykowa róg Stalina. Areszt Wewnętrzny Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego 1945-1956”. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (ul. Rakowiecka 37).

5 marca 2024, godz. 13.00, Pułtusk – spotkanie w ramach projektu „Historia w artefaktach zapisana”, poświęcone podziemiu niepodległościowemu na Mazowszu, organizowane przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oraz Izbę Pamięci Strzelecka 8. Podczas spotkania wykłady: dr. Tomasza Łabuszewskiego – dyrektora warszawskiego oddziału IPN i Elżbiety Strzeszewskej z Archiwum IPN (Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku przy ul. Adama Mickiewicza 36b).

5 marca 2024, Kielce – wykład dr. Michała Zawiszy dla młodzieży szkolnej „Podziemie niepodległościowe w Polsce po II wojnie światowej” (CE IPN „Przystanek Historia”).

5 marca 2024, godz. 18.00, Rzeszów – pokaz filmu „Raport Pileckiego” w ramach cyklu „Filmowe wtorki z IPN” w Kinie „Zorza”, przed emisją historyk z IPN wygłosi prelekcję wprowadzającą w tematykę filmu.

5 marca 2024, Łódź – wykład Pawła Wąsa „Rotmistrz Witold Pilecki – bohater niezłomny” (Zakład Karny nr 1, ul. Beskidzka 54).

6 marca, środa

6 marca 2024, Grodzisk Mazowiecki – warsztaty edukacyjne Marcina Łaszczyńskiego „»Młodzież Wyklęta« – Konspiracja młodzieżowa w latach 1944–1956”(sala koncertowa w Mediatece).

6 marca 2024, Krościenko – pogrzeb Józefa Orkisza ,,Lotnego”. Msza św. w kościele pw.  Wszystkich Świętych, następnie uroczystości na cmentarzu komunalnym.

6 marca 2024, Kielce – wykład Edyty Krężołek dla młodzieży szkolnej „Kim byli Żołnierze Wyklęci?” (CE IPN „Przystanek Historia”).

6 marca 2024, godz. 10.00, Przeworsk – zajęcia „Historia Alicji Wnorowskiej” w Pedagogicznej Bibliotece  Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu (Filia w Przeworsku) przeprowadzi Katarzyna Kyc.

6 marca 2024, godz. 10.00, Łukawiec, godz. 17.00, Lubaczów – udział dr. Wojciecha Hanusa w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wygłoszenie prelekcji w kościele pw. NMP Królowej Polski w Łukawcu o godz. 10:00 oraz w Muzeum Kresów w Lubaczowie o godz. 17:00 „Ks. Józef Waląg – kapelan ZWZ – AK - WiN Ziemi Lubaczowskiej”.

7 marca, czwartek

7 marca 2024, Warszawa – warsztaty edukacyjne Marcina Łaszczyńskiego „»Młodzież Wyklęta« – Konspiracja młodzieżowa w latach 1944–1956” (Biblioteka Publiczna Dzielnicy Wola przy ul. Chłodnej)

7 marca 2024 – premiera płyty „Niezłomni” przygotowanej przez Oddział IPN w Krakowie oraz Orkiestrę Straży Granicznej.

7 marca 2024, godz. 18.00, Warszawa – seminarium „Zrzeszenie »Wolność i Niezawisłość« w służbie Niepodległej” z udziałem pracowników IPN: dr. Tomasza Łabuszewskiego, dr. Wojciecha Frazika i dr. hab. Piotra Niwińskiego (Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych przy ul. Rakowieckiej 37).

7 marca 2024, godz. 17.00, Lublin – konferencja popularnonaukowa „Żołnierze Niezłomni – historia i przywracanie pamięci” (siedziba IPN w Lublinie, ul. Wodopojna 2).

7 marca 2024, Warszawa, 10.00 - uroczystości przed „ścianą śmierci” w 75. rocznicę zamordowania mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL (ul. Rakowiecka 37).
7 marca 2024, Lublin – w 75. rocznicę śmierci „Zapory” i jego oficerów otwarcie wystawy z cyklu biografie elementarne IPN „Hieronim Dekutowski »Zapora«”; premiera trasy historycznej w aplikacji ActionTrack „Miejsca pamięci Zaporczyków w Lublinie” (XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, ul. Lipowa 25).

8 marca, piątek

8 marca 2024, godz. 11.00, Lublin – turniej historyczny dla szkół ponadpodstawowych z Lubelszczyzny „»My nigdy nie poddamy się« – Zaporczycy” (siedziba IPN w Lublinie, ul. Wodopojna 2).

8 marca 2024, Jabłoń-Dobki – 80. rocznica pacyfikacji wsi Jabłoń-Dobki – udział przedstawiciela IPN w uroczystościach rocznicowych.

9 marca, sobota

9 marca 2024, Warszawa, Willa „Jasny Dom” (ul. Świerszcza 2), 14.30 -Rodzinny piknik historyczny im. rtm. Witolda Pileckiego i Tadeusza Pietrzykowskiego: opowieści rodzin bohaterów z Batalionu „Pieść”, Eleonory Szafran o swym ojcu „Teddym”, Marcina Kwaśnego o rtm. Pileckim. Koncert audiowizualny „Ruiny i Zgliszcza”. Rekonstruktorzy z GH „Zgrupowanie Radosław”. Fundacja Sztuk Krytycznych, Instytut Pamięci Narodowej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

9–10 marca 2024, Łapy – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – koncert Teatru Polskiego „Studio” w Wilnie.

12 marca, wtorek

12 marca 2024, godz. 11.00–15.00, Mińsk Mazowiecki – konferencja naukowa „Powiat Mińsk Mazowiecki w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych 1944–1956” (Miejska Biblioteka Publiczna).

12 marca 2024, godz. 14.00, Rzeszów – „Wracamy po swoich. Poszukiwanie i identyfikacja Żołnierzy Wyklętych”. Debata panelowa wokół książki Przemysława Bystrzyckiego pt.  „Labirynt” z udziałem dr. hab. Krzysztofa Szwagrzyka, zastępcy prezesa IPN, dr. hab. prof. UR Jana Wolskiego (Uniwersytet Rzeszowski), dr. Mirosława Surdeja (IPN Rzeszów), Waldemara Wiglusza (Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu), prowadzenie: dr hab. Dariusz Iwaneczko (dyrektor IPN Rzeszów), (Sala Audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4).

12 marca 2024, Radom – wykład Marcina Sołtysiaka „Żołnierze Wyklęci. Zbrojne podziemie niepodległościowe w regionie radomskim (1945–1956)” dla nauczycieli regionu radomskiego (Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Wydział w Radomiu).

13 marca, środa

13 marca 2024 – „PodCzas – Podcast IPN Katowice” na temat poszukiwania i identyfikacji Żołnierzy Wyklętych na terenie Górnego Śląska z udziałem Adama Kondrackiego (BPiI IPN Katowice). Podcast zostanie publikowany na platformie Spotify oraz na kanale IPNtv Katowice w serwisie YouTube w ramach projektu „PodCzas - Podcast IPN Katowice”.

14 marca, czwartek

14 marca 2024, godz. 17.00, Hyżne – wykład dr. Marcina Bukały „Powojenne losy żołnierzy Armii Krajowej z placówki AK Hyżne”  oraz dr. Wojciecha Hanusa „Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość – największa powojenna organizacja niepodległościowa w Polsce” podczas spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury.

17 marca, niedziela
17 marca 2024, Gdańsk – zajęcia filmowe w ramach projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań”.

17 marca 2024, Bełżyce k. Lublina, Odsłonięcie pomnika mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”
10.30 – Msza św. w kościele paraf. i przemarsz do Parku Miejskiego.
11.45 – uroczystość odsłonięcia Pomnika w Parku Miejskim.
12.30 – koncert zespołu Forteca Walka trwa w Miejskim Domu Kultury (ul. Tysiąclecia 26).

« 1 »

reklama

reklama

reklama