Ks. Kucharek: Wielki Post to czas oczyszczenia

„Wielki Post jest czasem, gdzie możemy pozwolić na to, abyśmy w oparciu o to, co daje nam Chrystus, mogli nasze życie ukierunkować na Bożą chwałę, na Boży plan zbawienia” – powiedział ks. Dariusz Kucharek w komentarzu do Liturgii Słowa na III niedzielę Wielkiego Postu.

Rozważany fragment Ewangelii przywołuje scenę wyrzucenia przez Jezusa kupców ze świątyni Jerozolimskiej (J 2,13-25). Jak zauważa ks. Kucharek, Jezus niejako sprząta, porządkuje dom Boży. Dla Jezusa i jemu współczesnych świątynia była jedynym miejscem kultu. Tam przychodzili Żydzi, by oddawać cześć Bogu. Z tego względu w ich życiu duchowym i religijnym było to miejsce niezwykle drogocenne. Sprzedający w świątyni poprzez swoją działalność w pewnym sensie niszczyli naturę, przesłanie i cel tego świętego miejsca.

Zdaniem ks. Kucharka, aby w perspektywie Wielkiego Postu dobrze zrozumieć wydarzenie ze świątyni jerozolimskiej, należy sięgnąć do nauczana św. Pawła Apostoła. Apostoł Narodów w Pierwszym Liście do Koryntian zadaje pytanie: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?” (1 Kor 3,16). Czterdziestodniowy okres pokuty jest dany człowiekowi między innymi po to, aby pozwolił Jezusowi uporządkować wewnętrzną świątynię.

Wiele rzeczywistości sprawia, że wnętrze to staje się brudne i nieuporządkowane. Niszczeje natura człowieka, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Ks. Dariusz zachęcił do tego, aby ukierunkowywać swoje życie na realizację Bożego planu zbawienia oraz Bożej miłości. Podobnie jak w świątyni jerozolimskiej, tak i w świątyni ludzkiego serca Chrystus pragnie ukazywać chwałę Bożą oraz przypominać, że jesteśmy powołani do świętości, która wynika z naszej więzi z Bogiem.
 

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama