USA: kościelny program „spotkania” Latynosów

Kościół w Stanach Zjednoczonych rozpoczął realizację czteroletniego programu „Encuentro”, czyli „Spotkanie”.

Jego cel stanowi głębsze zrozumienie katolickiej społeczności pochodzenia latynoskiego i większe zaangażowanie jej członków w życie wspólnoty wiernych. Z drugiej strony chodzi również o lepsze poznanie Kościoła amerykańskiego przez tę grupę ludności.

Jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie episkopatu, połowa katolików amerykańskich urodzonych podczas wyżu demograficznego po roku 1982 i później jest pochodzenia latynoskiego. Już same liczby – jak twierdzą miejscowi biskupi – wzywają do tego, aby przygotować Kościół w Stanach Zjednoczonych na przyszłość. W owym celu, zdaniem episkopatu, należy zastanowić się nad zwiększaniem udziału duchownych latynoskich w grupie przywódców wspólnoty wiernych, nad kwestią powołań oraz pozycją społeczną katolików tego pochodzenia mieszkających w USA.

Zrozumienie kim są Latynosi, w jaki sposób myślą i jak przeżywają swoją wiarę, stanowi główny cel rozpoczętego programu integracyjnego. Będzie on miał kilka etapów. Pierwszy z nich już trwa. Polega na prowadzeniu dialogu i podejmowaniu refleksji w małych grupach na temat wiary i zobowiązań wynikających  z sakramentu chrztu. Kolejne elementy planu stanowią: etap parafialny, diecezjalny, regionalny, a następnie ogólnokrajowy. Ten ostatni odbędzie się w Teksasie we wrześniu 2018 roku. Owocem czteroletniego programu będzie publikacja dokumentu skierowanego do całego Kościoła USA o wdrażaniu w życie doświadczeń i wiedzy zdobytych podczas trwania wydarzenia.

Kościół amerykański boryka się z nietypowym dylematem – staje się on coraz bardziej latynoski, równocześnie jednak coraz więcej ludzi tego pochodzenia z niego występuje.

Troską wspólnoty wiernych, jak zaznaczył kardynał Sean O’Malley, jest młode pokolenie katolików latynoskich. Podobnie jak ma to miejsce w innych grupach etnicznych, zdaniem hierarchy, oddala się ono od Kościoła. Relatywnie mała liczba dzieci uczęszcza do szkół katolickich czy korzysta z programów edukacji religijnej.

Episkopat ma nadzieję, że dzięki rozpoczętemu programowi „Encuentro” wzrośnie liczba powołań do kapłaństwa, życia zakonnego, czy diakonatu stałego.

A.Pożywio, Chicago/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama