Ukraina: 25-lecie Wyższego Instytutu Nauk Religijnych w Kijowie

Prowadzony w Kijowie przez dominikanów Wyższy Instytut Nauk Religijnych obchodzi 25-lecie istnienia.

Instytut jest jednym z najstarszych ośrodków katolickiej myśli teologicznej, jakie powstały na terenie Ukrainy po upadku Związku Radzieckiego i odrodzeniu struktur kościelnych w tym kraju.

Msza św. pod przewodnictwem biskupa kijowsko-żytomierskiego Witalija Kriwickiego i wykład inauguracyjny o. Michała Palucha OP, nowo mianowanego rektorem Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, rozpoczęły kolejny rok akademicki w dwudziestopięcioletniej historii Wyższego Instytutu Nauk Religijnych w Kijowie. 

Prowadzona przez dominikanów uczelnia zajmuje na Ukrainie szczególne miejsce. Afiliowana do Papieskiego Uniwersytetu Angelicum w Rzymie, jest liczącym się ośrodkiem katolickiej myśli teologicznej. Jak mówi dyrektor Instytutu o. Wojciech Surówka OP, „na tym terenie jest wielkie zapotrzebowanie na pogłębianie wiary. Instytut widzi swoją misję w katechizacji i w racjonalnym pogłębianiu wiary nie tylko katolików, ale wszystkich chrześcijan. Ponieważ jest otwarty na dialog ekumeniczny, mamy szerokie kontakty tak z Kościołem prawosławnym, jak i wspólnotami protestanckimi. Naszą misję zatem spełniamy nie tylko względem katolików, ale wobec wszystkich chrześcijan na Ukrainie”.

Aktualnie w Instytucie studiuje 140 osób. W najbliższym czasie planuje się otwarcie filii kijowskiej uczelni w Charkowie.

M. Krawiec SSP, Ukraina/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama