Biskupi Europy Środkowo-Wschodniej stanowczo w obronie tożsamości

Tożsamość Europy, z właściwą temu kontynentowi wielością narodów, kultur i języków, jest wartością, darem Boga, którego należy strzec – oświadczyli przedstawiciele episkopatów Europy Środkowo-wschodniej. Spotkali się oni w Budapeszcie.

Biskupi odwiedzili też Wyszehrad i modlili się w Ostrzyhomiu przed ołtarzem św. Wojciecha, ich wspólnego patrona. W spotkaniu uczestniczyli biskupi z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Chorwacji.

W wydanym na zakończenie obrad oświadczeniu przypominają oni, że pomimo sekularyzacji chrześcijaństwo nadal pozostaje jednym z głównych czynników kształtujących europejską kulturę. Mówiąc o potrzebie zachowania bogatej tożsamości kontynentu zastrzegają, że przynależność narodowa nie może być motywem wrogości czy pogardy, lecz przeciwnie, ma stać się pomocą w zrozumieniu i uszanowaniu innych narodów i kultur. Biskupi podkreślają, że w samej Europie niezbędne jest większe poszanowanie dla poszczególnych krajów. Trzeba się lepiej poznać i angażować na rzecz wspólnych wartości, aby Europa była prawdziwą rodziną narodów.

Przedstawiciele pięciu episkopatów deklarują ponadto, że będą się modlić i zabiegać o Europę, która szanuje ludzkie życie i jest miejscem gościnnym dla rodzin; która respektuje wolność religijną indywidualną i kolektywną. Zależy im również na takiej Europie, gdzie narody będą miały możliwość właściwego uszanowania tych religii, które w największym stopniu wpłynęły na kształtowanie ich kultury i tożsamości.

Biskupi zapewniają, że dostrzegają Chrystusa w każdym człowieku, a w szczególności w ludziach ubogich, bezdomnych i ofiarach wojny, które muszą opuścić swą ojczyznę. „Z tego względu proponujemy konkretne działania naszych Konferencji Episkopatu, aby pomóc uchodźcom, którzy żyją na Bliskim Wschodzie i którzy czekają na możliwość powrotu do swych wiosek i miast. W sposób szczególny czujemy się solidarni z tymi, którzy doświadczają przemocy i prześladowań ze względu na swą chrześcijańską wiarę. Ich świadectwo i wierność jest duchowym pokrzepieniem również dla chrześcijan w naszych krajach” – czytamy w oświadczeniu.

Sprawę pokoju, pojednania i prawdziwego rozwoju rodziny ludzkiej biskupi Europy Środkowo-wschodniej zawierzają na koniec wstawiennictwu męczenników nazizmu i komunizmu.

kb/ rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama