reklama

Abp Chaput: dokument roboczy Synodu budzi poważne zastrzeżenia

W środę rozpoczyna się Synod Biskupów o młodzieży. Trwa debata nad dokumentem roboczym. Abp Charles Chaput, delegat Episkopatu USA i członek rady stałej Synodu Biskupów, zgłosił szereg zastrzeżeń do tego tekstu.

Jak wyznaje Abp Chaput zastrzeżenia przedstawił mu ceniony amerykański teolog. Arcybiskup Filadelfii uznaje ich zasadność i dlatego postanowił je opublikować jeszcze przed rozpoczęciem synodu. 

Najwięcej uwagi poświęca on naturalizmowi, który w wielu miejscach jest podejściem dominujących, kiedy w dokumencie główną wagę przywiązuje się do czynników socjokulturowych z pominięciem kwestii religijnych i moralnych. Choć w dokumencie zadeklarowano wolę postrzegania rzeczywistość w świetle wiary i doświadczenia Kościoła, to w praktyce się tego nie robi.

Abp Charles Chaput pisze też o nieadekwatnym pojmowaniu duchowej władzy Kościoła. Można odnieść wrażenie, że główną rolą urzędu nauczycielskiego ma być odtąd słuchanie. Jest to o tyle ważne, że zwłaszcza w stosunku do młodych Kościół nie może się wyrzec swej roli przewodnika i nauczyciela.

Inną słabością dokumentu roboczego jest przejawiające się w nim rozumienie człowieka. Na wielu miejscach sprowadza się go jedynie do intelektu i pragnień, rozumu i uczuć, nie doceniając przy tym znaczenia woli, która, zgodnie z nauczaniem Kościoła, odgrywa decydującą rolę w dążeniu dobra.

Abp Chaput ostrzega też przed relatywistycznym pojmowaniem powołania i zubożeniem chrześcijańskiej radości. Poważne zastrzeżenia budzą ponadto fragmenty mówiące o sumieniu i jego roli w życiu moralnym, fałszywa dychotomia między prawdą i wolą, a także zrównywanie dialogu ze środowiskiem LGBT z dialogiem ekumenicznym.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao