Bazylika św. Mikołaja w Bari miejscem rozwoju ekumenizmu

Bazylika św. Mikołaja w Bari jest wyjątkowo związana ze Stolicą Apostolską. Jej szczególną misją pozostaje zaangażowanie w budowanie jedności chrześcijan.

Sprzyja temu bardzo kult św. Mikołaja łączący wiernych Wschodu i Zachodu – napisał Ojciec Święty z okazji 50-lecia nadania tej świątyni tytułu bazyliki papieskiej.

Ojciec Święty osobiście doświadczył ducha tego miejsca podczas lipcowego spotkania modlitewnego z liderami kościołów chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie. Zachęcił do dalszego kontynuowania posługi w duchu współpracy oraz odnowionego zapału apostolskiego. Zwrócił uwagę, że należy pomagać pielgrzymom oraz osobom przybywającym w odkrywaniu duchowego znaczenia Bazyliki. Trzeba pobudzać pragnienie szczerego poszukiwania Boga, ożywianego autentyczną pobożnością oraz tęsknotą za kontemplacją. Modlitwa posiada nadzwyczajną moc ewangelizacyjną i jest bardzo potrzebna w dążeniu do pełnej jedności pomiędzy chrześcijanami.

Papież wyraził pragnienie, aby pięćdziesiąta rocznica była okazją do podejmowania badań naukowych nad przeszłymi losami Bazyliki Papieskiej, nad osobą św. Mikołaja, a także nad teologią ekumeniczną. Refleksja naukowa i towarzyszące jej wydarzenia o charakterze kulturalnym mogą przyczynić się do rozwinięcia pobożności, liturgii i kultu świętego oraz wnieść ważny wkład w zbliżenie pomiędzy wspólnotami katolickimi i prawosławnymi.

Delegatem Ojca Świętego na uroczystości upamiętniające nadanie tytułu Bazylice w Bari jest kard. Angelo Becciu. Za jego pośrednictwem Franciszek przekazał swoje błogosławieństwo oraz życzenia dla całej wspólnoty diecezjalnej, Ojców Dominikanów opiekujących się tym miejscem oraz organizatorów i uczestników kongresu, a także innych wydarzeń przygotowanych z tej okazji.

Źródłowww.vaticannews.va

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao