Brazylia: sierpień miesiącem modlitw o powołania

Nieprzerwanie od 1981 r. w Brazylii sierpień jest miesiącem powołań. Jego celem jest uświadamianie wierzącym ich odpowiedzialności za promocję powołań. Inicjatywie towarzyszy hasło: „Naśladować Jezusa w świetle wiary”.

„Powołań nie brakuje, tylko potrzeba je wzbudzać!”– podkreśla bp José Roberto Palau odpowiedzialny za animację powołań w brazylijskim episkopacie. Zasadniczym celem miesiąca powołań jest animowanie i ożywianie wspólnot, parafii i diecezji w tym celu, aby modlono się o powołania, a w sposób szczególny promowano je w każdym wymiarze życia – zaznacza ks. Elias Aparecido da Silva, koordynator krajowy duszpasterstwa powołań.

Każda niedziela sierpnia poświęcona jest określonemu powołaniu. W pierwszą niedzielę wierni modlili się o powołania do kapłaństwa i posług wynikających ze święceń. W kolejną niedzielę modlić się będą za powołanych do małżeństwa i życia rodzinnego. Trzecia niedziela poświęcona będzie powołaniu do życia konsekrowanego. W czwartą niedzielę modlitwą zostaną otoczone osoby świeckie i ich zaangażowanie we wspólnotach wiary, jak też dawanie przez nie świadectwa w społeczeństwie.

Na rozpoczynający się miesiąc powołań duszpasterstwo powołań oddaje do dyspozycji wiernych materiały pomocnicze do przygotowania 4. Krajowego Kongresu Powołań. Wydarzenie to odbywać się będzie we wrześniu 2019 r. w maryjnym sanktuarium narodowym w Aparecidzie. Tematem kongresu są słowa: „Powołanie i rozpoznanie”.

Źródło: www.vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama