Jan Paweł II ulubionym papieżem Francuzów

Francuzi dobrze wspominają pontyfikat Jana Pawła II. Niemal 13 lat po jego śmierci nadal pozostaje on najbardziej lubianym papieżem ostatnich 60 lat. Wskazuje na niego 48 proc. badanych.

Drugi w kolejności Franciszek znalazł uznanie wśród 23 proc. Francuzów, a Jan XXIII – papież soborowego przełomu, wśród 9 proc.

Te zaskakujące preferencje francuskiego społeczeństwa zostały opublikowane po przeprowadzeniu sondażu na temat obecnego Papieża z okazji 5-lecia pontyfikatu. Franciszek cieszy się we Francji dużym zaufaniem. Pozytywnie ocenia go 78 proc. badanych, dużo więcej niż jakikolwiek z francuskich polityków. Tym niemniej jego notowania w ostatnich trzech latach nieco spadły. Najbardziej, bo o 12 proc. wśród praktykujących katolików.

kb/ rv, le figaro

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao