Czechy: opodatkowanie restytucji zwycięstwem populizmu nad zdrowym rozsądkiem

W dniu wczorajszym parlament Czech przyjął ustawę wprowadzającą opodatkowanie odszkodowań za majątek wspólnot wyznaniowych znacjonalizowany przez komunistów

Zdaniem Kościołów chrześcijańskich oraz Federacji Gmin Żydowskich w Republice Czeskiej przyjęta wczoraj przez Izbę Poselską parlamentu ustawa o opodatkowaniu odszkodowania za znacjonalizowany przez reżim komunistyczny ich majątek jest zwycięstwem populizmu nad zdrowym rozsądkiem. W Pradze opublikowano wspólne oświadczenie Czeskiej Konferencji Biskupiej, Czeskiej Rady Ekumenicznej oraz Federacji Gmin Żydowskich.

Oto tekst oświadczenia w tłumaczeniu na język polski:

23 kwietnia 2019 r. Izba Poselska zatwierdziła opodatkowanie rekompensaty pieniężnej, którą Kościoły otrzymują od państwa za mienie, które nie zostało wydane w ramach restytucji, pomimo wcześniejszego odrzucenia tej poprawki przez Senat. Zmiana prawa nie tylko stwarza Kościołom poważne trudności finansowe, ale w przypadku niektórych mniejszych Kościołów może wręcz oznaczać ich likwidację. Ta poprawka wydaje się nam niemoralna i jest zasadniczo niekonstytucyjna.

Grupy posłów i senatorów są już gotowe zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ uważają takie opodatkowanie rekompensaty za niekonstytucyjne w świetle porozumienie, które państwo zawarło z Kościołami, w związku z rozliczeniem kwestii majątkowych.

Ten krok prowadzi do relatywizacji pewności państwa prawa, natomiast zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego podkreśla nie tylko jego rolę jako gwaranta demokracji, ale także jako drogi rozwiązania następstw nieodpowiedzialnych decyzji politycznych. Niestety, jest to zwycięstwo populizmu nad zdrowym rozsądkiem i rządami prawa. Mówienie o „żądaniu społeczeństwa” w tym kontekście jest cyniczne.

Ale nawet ten krok reprezentacji politycznej nie może powstrzymać gotowości Kościołów i wspólnot religijnych do wypełniania swej misji na rzecz człowieka i społeczeństwa oraz oddawania czci Boga.

st (KAI) / Praga

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao