Papież Franciszek jest zwiastunem pokoju i braterstwa

Dokument z Abu Zabi ma ogromne znaczenie, ponieważ kładzie fundament pod braterstwo pomiędzy wierzącymi oraz w całej rodzinie ludzkiej.

To opinia Anouara Kbibecha, wiceprzewodniczącego Francuskiej Rady Muzułmańskiej. Należy ona do grona 17 członków Europejskiej Rady, która w ostatnich dniach wyraziła poparcie dla dokumentu podpisanego przez Papieża Franciszka i Wielkiego Imama Al-Ahzar.

Zdaniem uczonego muzułmańskiego można wskazać na trzy kręgi braterstwa, które stopniowo si rozszerzają. Istnieje braterstwo wyznawców tej samej religii, braterstwo pomiędzy wyznawcami religii monoteistycznych oraz braterstwo wszystkich ludzi. Dokument z Abu Zabi pozwala chrześcijanom oraz muzułmanom wyjść z pierwszego kręgu braterstwa i otworzyć się na braterstwo z innymi wierzącymi: właśnie z chrześcijanami, muzułmanami oraz żydami.

Dokument o braterstwie ma ogromne znaczenie, gdyż uwzględnia również czasy, w których żyjemy dzisiaj, naznaczone z jednej strony poważnym kryzysem moralnym i społecznym, a z drugiej strony kryzysem ekonomicznym i politycznym.

Deklaracja odwołuje się do pojęć i wartości, które są zakorzenione w islamie i chrześcijaństwie: szacunek dla drugiego, uznanie wolności sumienia oraz wolności religijnej, równość pomiędzy ludźmi oraz równość pomiędzy kobietami i mężczyznami, dalej odrzucenie wszelkiej formy przemocy i mocne potępienie terroryzmu.

Zdaniem imama najbliższa pielgrzymka Papieża do Maroka będzie ponownym odwiedzeniem ziemi islamu i okazją do zaniesienia jej orędzia pokoju i braterstwa.

źródło: vaticannews.va

« 1 »

reklama

reklama

reklama