Jurkovič: ekonomia nie może bazować na egoizmie

Arcybiskup Ivan Jurkovič, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie, podkreślił, że pandemia COVID-19 nie tyle wywołała światowy kryzys, co go zaostrzyła. Jego istotą jest błędny model ekonomii opartej na egoizmie i grabieży zasobów naturalnych


„W rzeczywistości świat znajdował się w poważnym kryzysie jeszcze przed pandemią COVID-19” – powiedział abp Ivan Jurkovič na konferencji ONZ. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zaznaczył, że ten trudny czas może stać się wyjątkową okazją, aby stworzyć nowy model gospodarczy oparty na godności ludzkiej.


Pandemia COVID-19, ze swoimi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi, może stać się „wyjątkową okazją do przezwyciężenia modelu ekonomicznego opartego na egoizmie” – jest to refleksja arcybiskupa Ivana Jurkoviča, stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie, który przemawiał podczas 67. sesji UNCTAD (Konferencji ONZ ds. Handlu i Rozwoju). Należy „dążyć obecnie do wypracowania nowego paradygmatu ekonomicznego opartego na prymacie osoby ludzkiej w każdej sytuacji życia społecznego” – dodał arcybiskup.

Przemówienie przedstawiciela Stolicy Apostolskiej rozpoczęło się od Raportu Sekretariatu ds. Handlu i Rozwoju 2020, skoncentrowanego na konsekwencjach pandemii. Jurkovič ponownie podkreślił, że osoba musi być celem działalności gospodarczej, a zatem centrum wszystkich instytucji społecznych we wspólnocie krajowej i międzynarodowej. W rzeczywistości raport pokazał, że świat znajdował się w recesji jeszcze przed wybuchem pandemii. Jej przejawem był „wzrost długu publicznego i niezdolność społeczności międzynarodowej do wyjścia z globalnej dewaluacji”. Dlatego też dyplomata wezwał, aby nie zapominać o krajach najsłabiej rozwiniętych, ponieważ jednym z najpoważniejszych skutków pandemii jest „niepokojący spadek finansowania rozwoju, przy niższym poziomie pomocy dla biedniejszych krajów oraz tendencja powrotu do polityki oszczędnościowej”.

Inna kluczowa kwestia, jak zauważa Stały Obserwator dotyczy pracy: lockdown miał poważne reperkusje dla zatrudnienia i dlatego konieczne jest „wspólne zaangażowanie wszystkich przywódców politycznych i gospodarczych”, aby działalność gospodarcza została wznowiona dla dobra rodzin i społeczeństwa.

W tym kontekście Stolica Apostolska ponowiła zatem swoje wezwanie, aby „pracować na rzecz dobra wspólnego jako kryterium moralnego działania i jako inspirujący cel każdego kraju, aby współpracować w celu zagwarantowania istnienia i pokojowego bezpieczeństwa wszystkich, w duchu godności każdego człowieka oraz skutecznej solidarności”.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama